Abonneren

 

Het Tijdschrift voor de Politie verschijnt 10 keer per jaar en is al sinds januari 2009 gratis voor leidinggevenden en staf op tactisch en strategisch niveau binnen de Nederlandse politie en haar partnerorganisaties op het gebied van openbare orde & veiligheid. Het Tijdschrift belicht 10 keer per jaar vanuit verschillende invalshoeken essentiële vakinformatie en vormt samen met deze website een platvorm voor opinie en debat.

 

Meest gestelde vragen over abonnementen

 

Hoe kan ik een abonnement nemen op het Tijdschrift voor de Politie?

Betaald abonnement
Valt u niet binnen deze doelgroep en wilt u wel op de hoogte gehouden worden van relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied openbare orde & veiligheid? Meld u zich dan aan voor een betaald abonnement van € 230  excl. btw per jaar via www.sdu.nl/tijdschrift-voor-de-politie.html

Waar kan ik mijn abonnementsnummer vinden?
U vindt uw abonnementsnummer op uw acceptgirokaart of op de adressticker van uw tijdschrift. 
 
Stopt mijn abonnement automatisch?
Nee, tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle abonnementen die u afsluit tot wederopzegging en worden automatisch verlengd. 
 
Wanneer eindigt mijn abonnement?
U vindt de looptijd en de vervaldatum van uw abonnement in de bevestigingsbrief die u bij het aangaan van het abonnement van ons ontvangt. Uiteraard u kunt deze datum ook opvragen bij onze Klantenservice
 
Hoe zeg ik het abonnement op een tijdschrift op?
U dient een beëindiging van uw abonnement uiterlijk 30 dagen voor de vervaldatum van uw abonnement aan onze Klantenservice door te geven.

 

Klantenservice Sdu

070 378 98 80 (tijdens kantooruren)

Postbus 20025
2500 EA Den Haag