Miljoenentekort dreigt voor politie

17 juni 2010 06:00 uur0 Waardering:

Miljoenentekort dreigt voor politie Als er geen extra maatregelen worden genomen, ontstaat er in 2016 een tekort van minstens 90 miljoen euro in de pot voor de operationele sterkte van de politie (nu 49.500 voltijdbanen voor het eigenlijke politiewerk). Het tekort kan echter wel oplopen tot 160 miljoen. En dan zijn besparingen die al in gang zijn gezet, al meegerekend.

Dat blijkt volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken uit het zogenoemde normkostenonderzoek dat minister Ernst Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken) en het Korpsbeheerdersberaad hebben laten uitvoeren. De demissionair minister heeft het rapport inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Politiedienstencentrum

'Het is in ieder geval van groot belang om afgesproken besparingen op beheer en overhead van de politie door te zetten. Een concrete stap is het vormen van een landelijk politiedienstencentrum. Daarin worden verschillende ondersteunende taken van de regionale politiekorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten gebundeld', aldus het departement woensdag. Dat levert besparingen op waar het gaat om huisvesting, personeel en ict.

 

Politieonderwijs

Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de opbrengst van de ombuigingen wel wordt gerealiseerd, maar pas na 2016. Daardoor is de sterkte in latere jaren beter betaalbaar, aldus Hirsch Ballin in antwoord op vragen van de SP. Verder zijn besparingen mogelijk in onder meer de inrichting van het politieonderwijs.

 

Politiesterkte

Ieder jaar zullen voldoende aspiranten worden geworven om te voldoen aan de sterkte die met de Tweede Kamer is afgesproken. 'Op basis van berekeningen van vorig jaar waren daarvoor gemiddeld 1600 aspiranten per jaar nodig. Uit de meest recente cijfers blijkt dat dat aantal vermoedelijk te hoog is. Op dit moment is de sterkte van de Nederlandse politie al ruim groter dan de met de Tweede Kamer afgesproken sterkte. Dit komt onder andere omdat de uitstroom minder groot is dan eerder verwacht. Herijking van het aantal aspiranten is derhalve noodzakelijk', schrijft de bewindsman.

 

Onrust

Detailhandel Nederland, een samenwerkingsverband van winkeliers, heeft het er niet op. 'De aanpak moet vérstrekkender. We hebben nu al zoveel last van criminaliteit. Winkelcentra zijn het kloppende hart van de gemeenschap. De politie-aandacht is nu al niet florissant, het moet niet nog erger worden. We zijn erg ongerust.' 

 

Lees verder

Politiebond: situatie bij politie zorgwekkend

Bron: ANP

0 reacties

Reageer op dit artikel