Afgestudeerd: “Plofkraak? Focus op facilitators”

0

Naam: Jaleesa Hagenbeek, MSc.
Scriptie: De plofkraak ontrafeld
Studie: Politiekundige bachelor
Werkt: Senior tactische opsporing,
Interceptie en Sensing, Landelijke Eenheid

Alhoewel het aantal plofkraken de afgelopen jaren afnam, is de impact op de samenleving juist toegenomen. Jaleesa Hagenbeek deed onderzoek naar het criminele ondernemingsproces van plofkraken om zo te komen tot aanknopingspunten voor het opsporingsproces en (integrale) interventies. Uit haar analyse blijkt dat de daders handelen als criminele ondernemers, omdat zij naast plofkraken ook actief zijn op andere criminele markten. Daarom pleit de onderzoekster voor een fenomeengerichte benadering. “Een plofkraak is geen geïsoleerd delict maar onderdeel van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.”
Wendbaarheid is wellicht de meest in het oog springende eigenschap van ‘plofkrakers’. Niet alleen omdat de dadergroep voortdurend van samenstelling verandert, stelt de onderzoekster. “Ook de modus operandi passen zij voortdurend aan. Voor iedere barrière bedenken ze een nieuwe oplossing.”
Volgens de criminologe en politiekundige moet de politie met partners interveniëren bij de facilitators van het criminele ondernemingsproces. Met het leveren van goederen en diensten vormen zij een brug tussen afzonderlijke netwerken. Bovendien worden zij niet altijd direct in verband gebracht met criminaliteit en blijven hierdoor onder de radar. Waardoor criminele activiteiten verder ontplooid kunnen worden.

De scriptie lezen? Mail naar jaleesa.hagenbeek@politie.nl

Reageer