Jaarcongres Tijdschrift voor de Politie | Sprekers

Participerende Politie

10 november 2017, Hoofdbureau Politie Den Haag

Home | Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

Greetje Bos - Officier van Justitie - Programma: 09.45u - Opening en inleiding

Greetje Bos is officier van justitie. Zij is als officier van justitie in 2002 in het arrondissement Rotterdam begonnen. In 2009 heeft zij de overstap gemaakt naar het Landelijk Parket. Daar werd zij expert witwassen. Ze heeft in die periode veel witwasonderzoeken gedaan, van heel eenvoudig tot ongelooflijk complex. Deze ervaring wilde zij weer te gelde gaan maken in een regio en zo belandde zij in 2016 op het parket van Breda. Want welke regio komt voor expertise in de ondermijning meer in aanmerking dan Zeeland/West-Brabant? In dat gebied, met name het West-Brabantse deel, speelt forse ondermijningsproblematiek. Veel lokale hennep en synthetische drugs productie met bijbehorende geweldsincidenten. Ook witwassen van vermogen dat met deze industrie wordt verdiend is volop aan de orde. Het is een enorme uitdaging om in deze lastige regio te werken en te pogen met de schaarse middelen die politie en justitie ten dienste staan, toch verschil te maken. Dat is de uitdaging waarvoor zij zich elke dag weer gesteld ziet. Dat heeft er ook toe geleid dat zij zo breed mogelijk inzet en alle creatieve oplossingen uitprobeert. Woorden die haar typeren: vastberaden en gedreven. Zij geeft vanuit haar ervaring, gedragen door haar gedrevenheid, graag voorlichting aan mensen die met dezelfde doelgroep moeten werken.

Greetje heeft onlangs een interview aan de Volkskrant gegeven. Lees hier het artikel over: 'Strijd tegen drugscriminaliteit in Zuid-Nederland 'logistieke nachtmerrie'

 

Greetje Bos

Aernout de Vries - Programma: 10.15u - Do it yourself policing - een overzicht van stand van zaken, toekomst en internationale ontwikkelingen van participerende vormen van policing

 

Bob Hogendoorn - Programma: 15.45u - Cruciale inzichten en conclusie

 

Wendy Schreurs - Programma: 11.45u - Misdaadbestrijding door burgers

Wendy Schreurs studeerde sociale psychologie en bestuurskunde aan de Universiteit Twente. In 2014 is zij begonnen als promovenda aan de afdeling Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid aan de Universiteit Twente. Haar promotieonderzoek (onder begeleiding van prof. dr. Jose Kerstholt, prof. dr. Ellen Giebels en dr. Peter de Vries en gefinancierd door TNO), richt zich op burgerparticipatie in het politiedomein. Hierbij focust ze zich op achterliggende redenen waarom burgers wel of niet bereid zijn te participeren op het gebied van veiligheid of in te grijpen wanneer zij getuige zijn van een misdrijf. Daarnaast richt zij zich op wat burgers motiveert om in sommige gevallen zelfs over te gaan op eigenrichting en dus de wet in eigen hand nemen.

Irma Schijf - Programma: 11.45u - Samen zoeken naar vermiste personen, hoe doe je dat goed?

Irma Schijf werkt sinds 2002 bij de Landelijke Eenheid van de politie. Van 2010 tot en met 2015 was zij teamleider van het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP). Zij was verantwoordelijk voor het inrichten van de landelijke processen voor het behandelen van vermissingszaken en voor het opgraven en identificeren van onbekende doden. Zij is mede-auteur van het handboek ‘Vermiste personen’. In dit handboek wordt ingegaan op de criteria die de politie kan gebruiken om een betrouwbare inschatting te maken voor de aard van een vermissing en er wordt aandacht besteed aan allerlei methoden en technieken die kunnen helpen bij het terugvinden van de vermiste. Het handboek is bedoeld voor iedereen binnen de politie die met vermissingen te maken krijgt. Daarnaast is het nuttig voor organisaties, hulpverleners en andere in de maatschappij die te maken krijgen met de emotionele en praktische problemen van achterblijvers van vermissing.

Vanaf 2016 is Irma Schijf Programma Manager Social Media bij de politie en heeft de opdracht om social media en open bronnen een vast onderdeel te laten zijn van de politieprocessen.

Ron de Milde - Programma: 13.45u - Sociale media en opsporing

Ron de Milde is 39 jaar actief binnen de politie, voornamelijk in operationeel getinte functies. Vanaf 2005 is hij zich gaan toeleggen op informatisering en ICT vanuit de optimistische opvatting dat de wereld meer en meer ( consumenten) technologie gaat gebruiken en dat dit het politie werk in zowel de verbinding als ook in operatie enorm zal ondersteunen. Vanuit het reputatiedenken heeft Ron beelden wat ons te wachten staat en wat er nodig is in zowel de organisatie als de techniek om de aansluiting met de samenleving niet te verliezen. Ron gelooft in rebel zijn op een prettige manier want zonder enige eigenzinnigheid komen we niet verder. In 2010 verbleef Ron met echtgenote op Sint Maarten als coach van de nieuwe Korpschef en om het Caribische Korps vanuit reputatie en communicatie denken beter in verbinding te brengen met de lokale samenleving. Vanaf 2012 is er onder zijn leiding gewerkt aan verschillende digitale ontwikkelingen en platformen wat in 2015 en 2016 resulteerde in beste website van het jaar. Met het team Nieuwe Media en Digitale Dienstverlening wordt nu gewerkt aan de online communicatie met de burger en services voor de burger.Oebele Brouwer - Programma: 15.10u - Informatie delen met en controle op 'amateur speurhonden'

Oebele Brouwer, is na een raio opleiding sinds de begin jaren negentig werkzaam als officier van justitie , vooral op het gebied van de zware ondermijnende criminaliteit . En dan vooral in de drie noordelijke arrondissementen , thans samengevoegd tot het parket Noord Nederland.  

Daarnaast is hij meer dan tien jaar actief geweest als persofficier, ook in de roerige tijden rondom Tjoelker en Vaatstra. Sinds 2003 in die regio recherche officier en in die functie begin 2015 overgestapt naar het Landelijk Parket. 

Tenslotte heeft Oebele iets met lesgeven. Meer dan 15 jaar is hij docent bij de SSR om collega's en rechters cursus te geven op " strategie van het tenlasteleggen " en de cursus aanpak ondermijning .  Privé is hij actief bij vele stichtingen en verenigingen , vooral op het gebied van de ( Friese ) taal en sport. Om die participerende burgers te ontmoeten.

Kevin van der Made - Programma: 13.45.u - Autoverhuurbedrijf: hoe een publiek-private samenwerking veelbelovend begon en leerzaam afliep

Kevin van der Made is financieel Expert bij de Dienst Landelijke Recherche. In 2007 is hij in dienst gekomen bij de Dienst Landelijke Recherche. Voor zijn in diensttreding is hij als assistent accountant werkzaam geweest  bij PricewaterhouseCoopers en heeft hij bij meerdere grote internationale bedrijven als financial manager gewerkt. Binnen de Dienst Landelijke Recherche is hij als financieel expert op een tactisch onderzoeksteam betrokken geweest bij een groot aantal onderzoeken. Hij heeft zich in de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een allround financieel expert die binnen de strafrechtelijke onderzoeken de verantwoording heeft gedragen voor de vervolging van criminelen voor witwassen en het afpakken van hun criminele vermogens. Voor hem maakt het niet uit waar het vermogen van de criminelen uiteindelijk heen gaat als het maar wordt afgepakt  en voor de omgeving zichtbaar is dat misdaad niet loont.