Accountmanager RIEC Midden-Nederland Gemeente Utrecht

0

GEMEENTE UTRECHT PLAATST DEZE VACATURE OP VERZOEK VAN HET RIEC. Het RIEC Midden Nederland is één van de tien RIEC’s die zijn opgericht ten behoeve van de integrale en bestuurlijke aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het RIEC MN is een samenwerkingsverband tussen de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM), politie en de Belastingdienst van Midden-Nederland.

Het RIEC op zoek naar een:

Accountmanager RIEC Midden-Nederland (32 – 36 uur)

Voor een periode van twee jaar met de optie tot verlenging

Je bent slagvaardig, klantgericht en doortastend. Je bent een positieve en energieke ambassadeur van de integrale aanpak van ondermijning, een netwerker en een verbinder en je kunt soepel schakelen tussen bestuurlijk en uitvoerend niveau. Je hebt een uitstekend gevoel voor politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en kunt goed omgaan met uiteenlopende belangen van verschillende veiligheidspartners. Je bent een initiator, een aanjager en een doorzetter.

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

De integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit staat hoog op de agenda van de veiligheidspartners. De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid. In 2009 vond de oprichting van tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en een Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) plaats. De RIEC’s ondersteunen de bestuurlijke aanpak en faciliteren de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit in hun regio. Het RIEC MN biedt de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland een platform voor nauwe samenwerking met o.a. gemeenten, het OM, politie en de Belastingdienst.

Het RIEC Midden-Nederland is een samenwerkingsverband dat gekenmerkt wordt door dynamiek en ontwikkeling. De genoemde veiligheidspartners worden ondersteund bij de integrale aanpak van o.a. drugshandel- en productie, mensenhandel, witwassen en andere ondermijningsthema’s. Daarnaast heeft bureau RIEC MN tot taak om gemeenten te ondersteunen bij Bibob-procedures en de bestuurlijke aanpak van ondermijning. Bureau RIEC MN verbindt en zorgt voor een integrale informatievoorziening op basis van het RIEC-convenant. Bureau RIEC MN verzamelt en analyseert informatie van partners en stelt op basis hiervan adviezen op over de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit.

De functie

Het opbouwen en onderhouden van relaties met de gemeenten en de andere partners van het RIEC MN worden je belangrijkste taken. Als accountmanager bouw en onderhoud je een lokaal netwerk, waarin vraagstukken in het kader van de aanpak van georganiseerde criminaliteit worden besproken. In deze lokale structuur wordt de verbinding gezocht met de diverse gemeentelijke onderdelen, (wijk)politie en de Belastingdienst. Je hebt een coördinerende rol in de districtelijke aanpak van ondermijning.

Je draagt bij aan de intensivering en versterking van de aanpak van ondermijning, waarbij nieuwe initiatieven worden ontplooid om efficiënter en effectiever op te kunnen treden tegen ondermijning. Dit vraagt een flexibele houding en een verbindende persoonlijkheid.

Je maakt onderdeel uit van een team van achttien medewerkers, afkomstig van politie, OM, gemeenten en Belastingdienst. ‘Samen zijn we sterk’, effectief, verbindend en professioneel zijn belangrijke waarden voor het team. Het benutten van ieders kwaliteiten en het gebruik maken van elkaars verschillen draagt bij aan het functioneren van het team. Successen worden gevierd en continue innovatie en verbetering is noodzakelijk gezien de dynamiek van het werkveld.

Plaats in de organisatie

Het RIEC MN maakt onderdeel uit van de veiligheidscoalitie Midden-Nederland, waar ook bureau RVS toe behoort. Je valt hiërarchisch onder het hoofd RIEC MN/RVS. Het RIEC MN valt onder aansturing en toezicht van het dagelijks bestuur RIEC MN/RVS en is beheersmatig ingebed bij de gemeente Utrecht.

Competenties accountmanager RIEC

 • tenminste Hbo werk- en denkniveau;
 • vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van relaties en netwerken;
 • vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband goed te functioneren;
 • omgaan met een hoge werkdruk en een continu veranderende omgeving;
 • analytisch en integraal kunnen denken en werken;
 • bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • inzicht in het werkveld en de werkprocessen van het bestuur, politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst;
 • ervaring met advisering van het bestuur;
 • aantoonbare affiniteit en ervaring met criminaliteitsbestrijding;
 • kennis van de strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale interventiemogelijkheden is een pre;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot bestuurlijke en integrale aanpak is een pre.

Voorwaarden

Voor de functie gelden de volgende voorwaarden:

 • de aanstelling is in beginsel voor een periode van twee jaar, met de optie tot verlenging;
 • bij gelijke geschiktheid gaan kandidaten, die gedetacheerd kunnen worden vanuit een van convenantpartners (o.a. gemeenten, politie, Belastingdienst, OM) voor. Dit betekent dat je huidige rechtspositie van kracht blijft en je in dienst blijft van de eigen organisatie;
 • indicatie voor de zwaarte van de functie van accountmanager is (gemeentelijke) functieschaal 11;
 • een veiligheidsscreening maakt onderdeel uit van de plaatsingsprocedure.

Informatie

Nadere informatie is te verkrijgen bij mevr. M. Klaassen, manager ondermijning RIEC MN, tel. 030-2861545.

Reacties

Heb je belangstelling, dan word je verzocht uiterlijk 18 december 2018 je interesse kenbaar te maken bij mevr. M. Klaassen, manager ondermijning RIEC MN. Dit kan uitsluitend via e-mail naar info@riec-mn.nl onder vermelding van functie accountmanager RIEC MN. In deze reactie zien we graag een persoonlijke motivatie en schets van je achtergrond verwoord. De selectiegesprekken vinden plaats op 16 en 17 januari.

Achtergrondinformatie

Meer informatie over het bureau RIEC is te vinden op www.riec.nl

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.

Solliciteer