Coördinator aanpak jeugdgroepen (tijdelijke vervanging) Gemeente Tilburg

0

Het betreft een tijdelijke vervanging voor een periode van 3 tot 6 maanden. Kandidaten worden gedetacheerd.

Informatie

 • Voorbereiding van de besluitvorming voor het prioriteren van problematische jeugdgroepen (overlastgevend/crimineel) i.o.m. de wijkregisseurs en in afstemming met de specialist veiligheid. In de aanloop daar naartoe adviseer je wijkregisseurs en betrokkenen over aanpak en proces.
 • Je zorgt bij een geprioriteerde jeugdgroep voor een projectgroep en een integraal Plan van Aanpak en de uitvoering daarvan. Je voert daarop de regie en houdt plan en betrokkenen actueel. De aanpak op de groep kun je vertalen naar een eventuele individuele aanpak.
 • Voert regie op de integrale aanpak van jeugdoverlast in de wijk en bewaakt gemaakte afspraken. Op zwaardere problematiek die daaruit blijkt, neem je zelf regie
 • Je ontwikkelt en onderhoudt bestaande in- en externe contacten en netwerken t.a.v. jeugd. Belangrijke partners in de wijk zijn het jongerenwerk, politie en toezichthouders. Je kent de sociale kaart van Tilburg en heb inhoudelijke kennis van jeugdhulpverlening en het drang- en dwangkader. Je legt contacten en samenwerkingsverbanden om jeugdoverlast en -criminaliteit effectief (en duurzaam) tegen te gaan.
 • Coördineren van informatiestromen over jeugdoverlast en jeugdgroepen, met name politiemeldingen. Vanuit stedelijk zicht en informatie signaleer je ontwikkelingen. Je adviseert gevraagd en ongevraagd aan in- en externe netwerkpartners.

Functie-eisen
Je bent iemand die het lef heeft om op mensen af te stappen, vragen te stellen en te luisteren wat er aan de hand is. Je kunt op tactisch en strategische niveau afwegingen maken; je hebt een beeld van de jeugdketensamenwerking, je bent een verbinder, je handelt slagvaardig in goede samenwerking met collega’s. Je hebt de vaardigheid om hierover helder te communiceren. Verder sta je stevig in je schoenen ivm tegengestelde belangen waarbij de omstandigheden van je werk wisselend zijn.

Benodigde opleiding: HBO werk en denkniveau
Kennis van en/of ervaring met:

 • Relevante wet- en regelgeving, goede kennis van de sociale kaart/gereedschapskist;
 • Meervoudige en/of complexe zorgcasuïstiek
 • Voeren van regie op samenwerkingsverbanden
 • Kan effectieve verbindingen leggen tussen eigen werkprocessen en die van partners.

Competenties:

 • Samenwerken;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Bestuurssensitiviteit;
 • Netwerkvaardigheid;
 • Communicatief vaardig;
 • Analytisch vermogen;
 • Flexibel gedrag;
 • Omgevings- en organisatiebewust.

Gezien de werkomgeving en aard van de werkzaamheden geldt voor de functies binnen afdeling Veiligheid en Wijken een verzwaarde verklaring omtrent gedrag. Dit maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 10 (aanloopschaal 9). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 2591,- en maximaal € 4225,- bruto per maand.

 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Ben je externe kandidaten kunnen via pay-roll contstructie via 18K tewerk worden gesteld.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaarvervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.

Onderzoek werving en selectie
Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken om ons wervings- en selectieproces te verbeteren. In dit kader kunt u benaderd worden voor het invullen van een vragenlijst. Deelname is op vrijwillige basis.

Contactinformatie
Solliciteer via de onderstaande button. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Rob Paulussen, teammanager Wijken, telefoonnr. 013 – 542 9587. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: VEW19-10e

Over Gemeente Tilburg
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met 217.000 inwoners een stad van formaat. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 985 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Met een duidelijk doel: samen met inwoners en bedrijven zorgen dat mensen in Tilburg gezond en gelukkig kunnen zijn, nu en in de toekomst. Verbindend, daadkrachtig en vernieuwend, dat is typisch Tilburgs.

Afdeling Veiligheid en Wijken
De afdeling Veiligheid & Wijken werkt aan het vergroten van de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid van de stad. De medewerkers doen dit door wijkgericht te werken, informatie te verzamelen en te analyseren, door toezicht en handhaving en een persoonsgerichte aanpak (ook in complexe casuïstiek). Daarnaast ontwikkelt de afdeling beleid op actuele thema’s, zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en radicalisering. De afdeling is ook trekker van een aantal gemeentebrede opgaven zoals het wijkgericht werken, het proces voor(burger-)initiatieven uit de stad en de gemeentelijke crisisorganisatie. Een breed scala aan werkzaamheden dus met zowel uitvoeringstaken als beleids- en strategische opgaven. Essentieel hierbij is het verbinden en samenwerken met burgers, ondernemers en instellingen in de stad, maar ook met collega’s intern. Medewerkers van Veiligheid & Wijken zijn het anker in de wijk en weten wat er speelt in de (multiculturele) samenleving, in de eigen stad, maar ook bij andere grote steden, ministeries en andere ketenpartners. Ze staan vooraan als het gaat om innovatie, daadkracht en actiegerichtheid. De afdeling heeft ca. 250 medewerkers en bestaat uit zeven teams: Wijken, Veiligheid Intelligence en Beleid, Fraudebestrijding, Toezicht & Handhaving, Stadstoezicht, Leerplicht/ RMC en team Persoonsgerichte aanpak/ team Complexe Casuïstiek en Re-integratie.

Solliciteer