Epidemioloog Gemeente Utrecht

0

Dit is je werk
Vanuit de wet Publieke Gezondheid hebben gemeenten de taak te monitoren hoe het met de gezondheid van haar inwoners gaat en welke factoren deze gezondheid beïnvloeden. In Utrecht komt deze kennis samen in de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU). De VMU komt tot stand door een multidisciplinair team van onderzoekers die veelal in samenwerking met andere gemeentelijke onderdelen, stedelijke partners en kennispartners aan onderzoeksthema’s werken en een nauwe link hebben met beleids- en praktijkprofessionals rond deze thema’s. Binnen ons team zoeken wij een ervaren epidemioloog/onderzoeker voor het thema zorg en ondersteuning. Je krijgt een centrale rol om:

 • het gebruik van zorg en ondersteuning in Utrecht beter in kaart te brengen, vooral op basis van beschikbare registratiedata (van aanbieders, gemeente en zorgverzekeraars). Dit beslaat het hele zorglandschap: van preventie en inzet gezondheidstechnologie tot en met medisch specialistische zorg;
 • zicht te krijgen op de factorendie van invloed zijn op de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning in de stad;
 • in beeld te brengen in hoeverre registratiedata bruikbaar zijn voor andere thema’s binnen de VMU, zoals prevalenties van aandoeningen, sociale problematiek of kwaliteit van de leefomgeving;
 • actief bij te dragen aan het netwerk van (kennis)partners rond dit thema in de stad, denk aan jeugdgezondheidszorg, gezondheidscentra, huisartsen, buurtteams, specialistische hulp en kennisinstellingen rond zorg;
 • het duiden van je bevindingen met het netwerk rond het thema in de stad.

Uiteraard betrek je de lokale, regionale, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken in je onderzoek.

Plek in de organisatie

Gezondheid is een belangrijke publieke waarde, waar wij als Volksgezondheid aan bijdragen. Dit doen wij in verschillende teams vanuit diverse rollen en verantwoordelijkheden. Daarbij hebben we extra aandacht voor mensen die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen. Samen met inwoners, maatschappelijke en private partijen bouwen we aan een gezonde toekomst van Utrecht. Dat doen we door het ontwikkelen van het Utrechts gezondheidsbeleid en het uitvoeren van onze wettelijke taken, zoals de Jeugdgezondheidszorg en Inspectie Kinderopvang. Maar vooral ook en steeds meer door het inbrengen van onze gezondheidsexpertise in allerlei ontwikkelingen op verschillende niveaus. Zowel nationaal als internationaal worden we steeds meer gezien als een voorloper van de ‘gezonde stad’.

Als epidemioloog kom je te werken bij het team Beleid, Expertise en Onderzoek (BEO). Dit team bestaat uit ongeveer 33 medewerkers. Medewerkers van BEO signaleren, monitoren, onderzoeken en agenderen de volksgezondheid in Utrecht. Ze bereiden besluitvorming voor en adviseren en ondersteunen bestuur, management en professionals. Dit op basis van kennis en kunde op het gebied van Volksgezondheid in brede zin. Begin 2019 stellen we een kennis- en onderzoeksagenda voor de komende 3-4 jaar op.

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou verder:

 • Een 28-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 3.080 en € 4.541 op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik hier.

Dit vragen we van je
Medewerkers krijgen bij BEO veel vrijheid en vertrouwen om hun werk binnen de koers en opdracht van de organisatie uit te voeren. Het team van epidemiologen (ongeveer 10 mensen) werkt als zelf organiserend team. Met de opdracht om de volksgezondheid in Utrecht te monitoren, geeft het team zelf invulling aan de inhoud en organisatie van hun werk. Binnen het team werk je samen met collega’s op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen in elkaars expertise en professionaliteit. Van de teamleden wordt verwacht dat zij zaken die goed gaan en zaken die beter kunnen bespreekbaar maken. Je moet daarom in staat zijn om te reflecteren op jezelf en het team.

We hechten aan ontwikkeling van onze mensen. Dit stimuleren we niet alleen door middel van de klassieke opleiding en training, maar ook ‘on the job’, door bijvoorbeeld collegiale consultatie, kennissessies, inspiratie van buiten naar binnen halen en intervisie. Verder breng je mee:

 • Je bent afgestudeerd in de gezondheidswetenschappen, medische wetenschappen of sociale wetenschappen en hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt inhoudelijke expertise op het snijvlak publieke gezondheid, gezondheidszorg en/of sociaal domein.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met kwantitatief onderzoek én kwalitatief onderzoek. Je kent de kansen en beperkingen van deze methodieken en hebt een duidelijk beeld hoe je deze in kan zetten ten behoeve van de lokale praktijk.
 • Je beschikt over een netwerk van (kennis)instellingen op het gebied van zorg en ondersteuning, zoals universiteiten en/of hoge scholen, RIVM, gezondheidscentra.
 • Je bent een teamspeler, hebt een proactieve instelling en bent communicatief sterk.
 • In deze functie is het belangrijk dat je samen kunt werken met collega’s vanuit beleid en praktijk.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Epidemioloog aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Hanneke Schreurs, Senior epidemioloog, 030-2863220. Heb je vragen over de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Mirjam Mascini, Teammanager Volksgezondheid (Beleid en Onderzoek), 030-2863213.

De eerste ronde gesprekken zullen in januari plaatsvinden, uitnodigingen hiervoor volgen uiterlijk 21 december.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.

Solliciteer