Ervaren WOZ Taxateur Gemeente 's-Hertogenbosch

0

Voor het bureau Waardebepaling, Bezwaar en Beroep van de afdeling Belastingen zijn wij op zoek naar een ervaren WOZ-taxateur.

De functie

Als WOZ-taxateur bent u werkzaam bij het bureau WBB en verricht u de volgende werkzaamheden:

 • Marktverkenning van courant onroerende zaken:
 • het bijhouden van ontwikkelingen op met name de lokale en regionale vastgoedmarkt;
 • het beoordelen en analyseren van gerealiseerde huur- en verkooptransacties;
 • het toetsen en bewaken van de kwaliteit van deze gegevens in relatie tot individuele taxaties en referentiesystemen.
 • Het afbakenen en taxeren van roerende en onroerende zaken:
 • door middel van de gangbare taxatiemethodieken (zoals bijvoorbeeld de vergelijkingsmethode en de gecorrigeerde vervangingswaarde);
 • het voeren van overleg met de betrokken bedrijven en instanties dan wel hun adviseurs (waarde-deskundigen/fiscalisten) over de waarde-vaststelling en de factoren welke hieraan ten grondslag hebben gelegen.
 • Het mede adviseren m.b.t. beroep- en bezwaarschriften tegen de vastgestelde waarden, inhoudende:
 • het in het licht van het ingediende bezwaar c.q. beroep herbeoordelen van een eerder vastgestelde waarde;
 • het bij overzichtelijke zaken voeren van inhoudelijk overleg met betrokken reclamant dan wel diens adviseur (waarde-deskundige/fiscalist);
 • het als toegevoegd waardedeskundige (mede) vertegenwoordigen van de gemeente bij de Rechtbank en het Gerechtshof.

Uw profiel

 • HEAO MER, differentiatie Vastgoed en Makelaardij;
 • in bezit van het WOZ-diploma;
 • zeer ruime ervaring met het taxeren in het kader van de Wet WOZ;
 • affiniteit met geautomatiseerde gegevensverwerking;
 • ervaring met taxatie-applicaties;
 • goede contactuele eigenschappen;
 • goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Ons aanbod

Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal € 3.805,- bruto per maand bedraagt (functionele schaal 9). Voor zeer goede kandidaten is een maximaal salaris van € 4.225,- bruto per maand mogelijk (uitoopschaal 10).

De afdeling

De afdeling Belastingen bestaat uit het bureau Waardebepaling, Bezwaar en Beroep (WBB) en het bureau Heffen en Innen (H&I) en heeft de volgende missie: op een klantvriendelijke, efficiënte en rechtvaardige wijze genereren van belastingopbrengsten.

De doelstelling van de afdeling luidt als volgt: een juiste, tijdige en volledige waardering van objecten, aanslagoplegging, bezwaarafhandeling, inning van belastingen en beleidsformulering.

Binnen het bureau WBB worden alle woningen en niet-woningen in kaart gebracht en jaarlijks van een WOZ-waarde voorzien. Daarnaast handelt het bureau de jaarlijkse stroom aan bezwaar- en beroepschriften af. Bij bureau H&I zorgt men er voor dat alle beschikkingen en aanslagen tijdig worden toegestuurd. En vervolgens handelt men de invordering af, waaronder kwijtschelding en dwanginvordering.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw K. Stenger, hoofd bureau WBB door te mailen naar k.stenger@s-hertogenbosch.nl of via tel. (073) 615 5291.

Voor vragen met betrekking tot de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw F. Tasdemir door te mailen naar f.tasdemir@s-hertogenbosch.nl of via tel. (073) 615 5147.

Eventuele 1e gesprekken vinden plaats op: maandag 11 maart 2019.

Eventuele 2e gesprekken vinden plaats op: maandag 18 maart 2019.

Interesse?

Solliciteer dan vóór 25 februari 2019 via www.werkenbijs-hertogenbosch.nl

Solliciteer