Expert op het gebied van Openbare Ruimte (36 uur) Gemeente Den Helder

0
Den Helder werkt met vertrouwen, lef en trots.

De gemeente Den Helder werkt samen met de inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners aan de toekomst van de stad. We stellen ons dienstbaar op en zijn er voor onze inwoners. Wij gaan in gesprek met inwoners om te horen wat er leeft en hen te helpen bij het beantwoorden van hun vraag. Wij willen niet alleen vanuit het stadhuis bedenken wat goed is voor onze inwoners en onze stad.

De medewerkers van de gemeente Den Helder voelen zich thuis bij deze manier van werken. Zij werken samen op basis van vertrouwen, hebben een proactieve houding en nemen verantwoordelijkheid. De medewerkers krijgen ruimte om samen met inwoners problemen op te lossen. Onze medewerkers hebben voldoende kennis, vaardigheden en lef om te doen wat past bij de behoefte van de inwoners. Zij zetten talenten en passies in om resultaten te behalen. Ze staan open voor veranderingen, zijn leergierig en in staat om over grenzen heen te kijken. De gemeente Den Helder geeft medewerkers de gelegenheid en middelen om hun werk goed te kunnen doen.

En dat in een prachtige stad op een toplocatie waar we trots op zijn. De unieke ligging, met aan drie zijden van de stad zee, zie je terug in de historie van de stad: het oude walvisjagersdorp Huisduinen, de voormalige rijkswerf Willemsoord, de Napoleontische Stelling.

Wij zijn op zoek naar een

Expert op het gebied van Openbare Ruimte (36 uur)

Vacaturenummer 19030

De gemeente Den Helder staat voor grote uitdagingen ‘in het ruimtelijke domein’ de komende jaren; Programma Gebiedsgerichte aanpak, operationaliseren van ons Perspectief openbare ruimte, invoering Omgevingswet, duurzaamheid en energietransitie. Om dit te bereiken wordt op dit moment de organisatiestructuur aangepast, waarin teams de basis vormen en een toenemende programmatische samenwerking tot betere integrale oplossingen en keuzes leiden”.

Je bent verantwoordelijk voor het groene beheerareaal en zorg je voor de duurzame instandhouding van deze kapitaalgoederen. Je ziet er op toe dat deze middelen doelmatig worden ingezet. Als vertegenwoordiger van het beheerareaal draai je mee in de P&C cyclus en zorgt voor toelichting op vragen vanuit de politiek of pers.

Je bent opdrachtgever voor onderhoudswerkzaamheden en adviseert bij integrale projecten. In deze projecten voer jij niet alleen een beleidstoets uit, maar inspireer jij ook anderen om tot mooie toekomstgerichte oplossingen te komen.

Je bent geïnteresseerd in de andere beheervelden, zoals riool, water, verkeer en openbare verlichting. Je neemt het voortouw om, in samenwerking met collega beleidsmedewerkers integraal te adviseren op complexe vraagstukken over de openbare ruimte. Actuele voorbeelden zijn o.a. het gebiedsgericht werken en de implementatie van de omgevingswet.

Taken en verantwoordelijkheden
Als Expert op het gebied van Openbare Ruimte ben je verantwoordelijk voor onderstaande taken:

 • Zorgdragen voor het ontwikkelen van een toekomstvisie m.b.t. groen en spelen;
 • Adviseert andere medewerkers en bestuur omtrent de hoofdlijnen van beleid op het gebied van groenbeheer en aan verwante beheergebieden;
 • Implementeert regelgeving op het gebied van beheer in de eigen organisatie;
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van beheerplannen en meerjarenplannen.
 • Stelt jaarlijks, aan de hand van het vastgestelde beleid, een operationele planning op en is contactpersoon naar projectleiders en het management.
 • Beheert het budget/ krediet (P&C cyclus);
 • Adviseert over plannen voor o.a. nieuwbouw- en grootschalige herinrichtingsprojecten, en nieuwbouw projecten; in een vakgroep met overige rioolcollega’s, de beleidsmedewerkers uit ander beleidsvelden en de collega’s binnen de regio;
 • Je kijkt over je eigen (vak)grenzen heen, ziet kansen en benut deze;
 • Je bent een teamspeler, maakt gebruik van je eigen netwerk t.b.v. de organisatie en kan met je deskundigheid daadkrachtig optreden binnen een politiek bestuurlijke context;
 • Je bent een kartrekker als het gaat om innovatie, het verder brengen van ideeën in de organisatie en het creëren van draagvlak. Werken vanuit bewonersbetrokkenheid gaat je goed af.
 • In overleg zullen afspraken gemaakt worden over inzet op andere beleidsvelden.

Wij vragen
Voor deze veelzijdige functie zoeken wij een deskundige op het gebied van groenbeleid. Je bent een echte bruggenbouwer en bereid om andere disciplines op te pakken. Heb jij een afgeronde HBO opleiding in het groene vakgebied en minimaal 2 jaar ervaring? Ben jij in staat om zaken integraal vanuit strategisch perspectief te bekijken? Heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen? Dan zoeken wij jou!

Wij bieden
Een zeer gevarieerde functie (functietypering medewerker Beleid/specialist B) , met veel in – en externe contacten en een prima werksfeer. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van minimaal € 2.591,00 (aanloopschaal 9) tot maximaal € 4.225,00 (functieschaal 10) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Aanstelling vindt plaats voor een jaar met de intentie tot een vaste aanstelling.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Juliette Hulzebos, Teamleider Ingenieursbureau / Beheer en Openbare Ruimte, telefoon (06- 20083673) of per e-mail: j.hulzebos@denhelder.nl

Solliciteren
Solliciteren kan via de link tot en met 14 april 2019.

Solliciteer