Leerplichtambtenaar Gemeente Tilburg

0

Tijdelijk voor een periode variërend van 10 maanden tot maximaal twee jaar via payroll. Interne kandidaten worden gedetacheerd.

Informatie
Als leerplichtambtenaar heb je een goed contact met de scholen en de ketenpartners. Met het team maken we een doorontwikkeling door, waarbij preventief werken een randvoorwaarde is. Je bent als leerplichtambtenaar zichtbaar op scholen, je fungeert als makelaar tussen zorg, onderwijs en veiligheid, waarbij je je wettelijke taak goed op het netvlies hebt en houdt.

De leerplichtambtenaar heeft in eerste aanleg de volgende taken:

 1. Handhaving van de Leerplichtwet

Uitvoering van de Leerplichtwet draagt bij aan het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. De instrumenten die een leerplichtambtenaar ter beschikking staan, weet hij of zij op de juiste manier in te zetten daardoor een normale schoolgang snel kan worden hersteld of gerealiseerd. Naast het inzetten van repressieve middelen kan een leerplichtambtenaar ook verwijzen naar zorg. Samen met de scholen en ketenpartners wordt ook ingezet op preventieve trajecten. De leerplichtambtenaar stelt zich op als een geschikte sparringpartner voor scholen en ketenpartners om zo tot het juiste traject voor de leerling te komen.

 1. Probleemanalyse

Naar aanleiding van casuïstiek kan de leerplichtambtenaar een heldere inschatting maken van de (achterliggende) problematiek. Schoolverzuim kan een signaal zijn van een onderliggend probleem. Communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen is hierin van groot belang.

 1. Kennis

Kennis van de Leerplichtwet is randvoorwaarde om zelfstandig als leerplichtambtenaar te kunnen functioneren. De instapcursus ‘Leerplichtambtenaar/RMC-trajectbegeleider’, BOA-opleiding (*) en de inwerkperiode bij leerplicht moeten zorgen voor voldoende kennis voor het uitvoeren van de functie. (*) Gezien de tijdelijkheid van deze functie is een BOA-opleiding (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) hier niet van toepassing. Repressieve middelen toepassen is dan ook alleen niet mogelijk, echter wel met ondersteuning van een leerplichtambtenaar (met BOA).

 1. Netwerken en samenwerken

Het is belangrijk om kennis te hebben van het interne en externe netwerk van de leerplichtambtenaar. Scholen, sociale en hulpverlenende instanties (ketenpartners) zijn bij het tegengaan van ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten van belang.

 1. Vastleggen van gegevens

Om tot goede dossiervorming te komen is het van belang dat feiten en omstandigheden rondom de leerling en/of ouders op een heldere en goede wijze worden vastgelegd in het registratiesysteem.

Gezien de werkomgeving en aard van de werkzaamheden geldt voor de functies binnen afdeling Veiligheid en Wijken een verzwaarde verklaring omtrent gedrag. Dit maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Functie-eisen

 • een afgeronde hbo-opleiding
 • aantoonbare ervaring, kennis en affiniteit met de doelgroep
 • kennis van de sociale kaart

Competenties

 • oplossings- en resultaatgericht
 • samenwerkings- en klantgericht
 • communicatief vaardig (zowel in woord als geschrift)
 • omgevingsbewust (netwerker)
 • overtuigingskracht
 • interpersoonlijke sensitiviteit
 • besluitvaardigheid
 • voortgangscontrole
 • probleemanalyse
 • snel schakelen

Uitwisselbaarheid
Binnen het team Leerplicht-RMC, zijn de functies Leerplichtambtenaar en RMC-trajectbegeleider uitwisselbaar.
De kerntaken, de te bereiken resultaten, de vereiste diploma’s, vaardigheden en competenties zijn vrijwel hetzelfde. Bij de selectie zal hiermee rekening gehouden worden.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 9 (aanloopschaal 8). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 2.335,- en maximaal € 3.805,- bruto per maand.

 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Tijdelijk dienstverband via payroll voor een periode variërend van 10 maanden tot maximaal twee jaar l. Interne kandidaten worden gedetacheerd. Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaarvervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld.

Contactinformatie
Solliciteer via de onderstaande button. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Lia de Beer, teammanager Leerplicht-RMC., via tel nr. 06 – 10 12 28 11.
Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: VEW18-29-30-31e.
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op 18 en 21 december 2018.

Over Gemeente Tilburg
Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met 215.000 inwoners de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven.
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 19 afdelingen en een Griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

Afdeling Veiligheid en Wijken
De afdeling Veiligheid & Wijken werkt aan het vergroten van de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid van de stad. De medewerkers doen dit door wijkgericht te werken, informatie te verzamelen en te analyseren, door toezicht en handhaving en een persoonsgerichte aanpak (ook in complexe casuïstiek). Daarnaast ontwikkelt de afdeling beleid op actuele thema’s, zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en radicalisering. De afdeling is ook trekker van een aantal gemeentebrede opgaven zoals het wijkgericht werken, het proces voor(burger-)initiatieven uit de stad en de gemeentelijke crisisorganisatie. Een breed scala aan werkzaamheden dus met zowel uitvoeringstaken als beleids- en strategische opgaven. Essentieel hierbij is het verbinden en samenwerken met burgers, ondernemers en instellingen in de stad, maar ook met collega’s intern. Medewerkers van Veiligheid & Wijken zijn het anker in de wijk en weten wat er speelt in de (multiculturele) samenleving, in de eigen stad, maar ook bij andere grote steden, ministeries en andere ketenpartners. Ze staan vooraan als het gaat om innovatie, daadkracht en actiegerichtheid. De afdeling heeft ca. 250 medewerkers en bestaat uit zeven teams: Wijken, Veiligheid Intelligence en Beleid, Fraudebestrijding, Toezicht & Handhaving, Stadstoezicht, Leerplicht/ RMC en team Persoonsgerichte aanpak/ team Complexe Casuïstiek en Re-integratie. Team Leerplicht-RMC De medewerkers van het team Leerplicht – RMC doen hun uiterste best om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en jongeren te stimuleren een startkwalificatie diploma te behalen. De medewerkers van het team werken zowel preventief als curatief nauw samen met de (keten)partners en het onderwijsveld. Zij zijn ook regelmatig op de scholen aanwezig, participeren in zorgoverleg en geven voorlichting aan jongeren.

Solliciteer