Senior Taxateur Waardering, Heffen en Toezicht Gemeente Amsterdam

0

Senior Taxateur Waardering, Heffen en Toezicht (2 fte)
Vaste baan, voor 36 uur
Vacaturenummer: 18100084

Ben jij een ervaren taxateur die goed kan coachen? Ben jij tevens op de hoogte van de nieuwste landelijke ontwikkelingen? Ben je daarnaast overtuigend en resultaatgericht? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De functie
De Senior Taxateur is een nieuwe functie binnen Belastingen. Naast deze functie is er ook de functie van Taxateur.

Als Senior Taxateur zorg je ervoor dat objecten worden voorzien van een waarde. Daarbij ben je in staat alle werkzaamheden zoals die o.a. in de Waarderingsinstructie van de Waarderingskamer worden genoemd op te pakken (werkvoorbereider, marktanalyse en bezwaren). Je werkt samen met je collega (senior) taxateurs, pakt het voortouw en werkt daarbij resultaat-, risico- en klantgericht. Samen met Taxateurs ben je in staat om issues op te lossen of aan te kaarten bij de Procescoördinator of Teamleider. Daarnaast heb je externe contacten met o.a. de ketenpartners waarmee je samenwerkt en maak/volg je werkafspraken. Je zorgt voor een afgestemde planning van je eigen werkzaamheden en draagt bij aan het gezamenlijke resultaat. Daarbij leg je verantwoording af aan de Teamleider en de Procescoördinator. Als Senior Taxateur kan je alle soorten objecten oppakken en ben je (mogelijk) in staat om voor bepaalde typen objecten als specialist op te treden richting de collega-taxateurs. Daarbij stuur je erop aan dat de werkzaamheden tijdig worden afgerond. Ook draag je bij aan de vooroverleggen met vastgoedeigenaren, gemachtigden en woningbouwcorporaties. In samenspraak met de Accountmanager WOZ/OZB worden hierover afspraken gemaakt, planningen opgesteld en werkzaamheden uitgevoerd. Tevens zal je, je collega´s coachen en ondersteunen bij het technisch, inhoudelijk werk. Je kunt en zult daarbij (zeker bij nieuwe medewerkers) optreden als een mentor of begeleider.

Je werkzaamheden als Senior Taxateur bestaan uit:

 • Inwerken nieuwe taxateurs en coachen van collega-taxateurs.
 • Overzicht bewaken op hoger abstractieniveau (per segment of categorie).
 • Rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden.
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles en beheersmaatregelen.
 • Fungeren als gesprekspartner voor Teamleider en Procescoördinator.
 • Initiatief nemen bij het opzetten van zelforganiserende teams voor de uitvoering van diverse werkzaamheden.
 • Opstellen van een plan en aanpak voor de uitvoering van de werkzaamheden door het zelforganiserende team en daarbij afstemmen en rapporteren aan de Teamleider en Procescoördinator.
 • Contact onderhouden met ketenpartners, zowel met interne als externe relaties.
 • Bijdrage leveren aan de inspectiecontroles van de Waarderingskamer.
 • Bijdrage leveren aan innovatie binnen het vakgebied en werkproces (o.a. data-analyses).
 • Modelbeheer en deelnemen aan landelijke taxatiewerkgroepen.

Daarnaast voer je reguliere werkzaamheden van de Taxateur uit:

 • Objecten voorzien van WOZ-waarde d.m.v.: uitvoeren van werkvoorbereiding, permanente marktanalyse, bezwaar- en beroep afhandeling en vooroverleg.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van mathematische rekenmodellen t.b.v. vastgoedwaardering.
 • Informatie verstrekken aan belanghebbenden over de systematiek Wet WOZ en waarde vaststelling.
 • Optreden als deskundige bij rechtbanken en gerechtshoven.
 • Opstellen en uitvoeren van de planning voor de werkzaamheden (aan de hand van een weekstart).
 • Bijhouden van expertise, kennis en landelijke ontwikkelingen.
 • Deelnemen aan landelijke taxatiewerkgroepen.
 • Signaleren van risico’s bij waarderingsvraagstukken en deze inbrengen in de organisatie.

Wij vragen

 • Hbo-/wo-werk– en –denkniveau.
 • Minimaal 3 5 jaar werkervaring als (senior) Taxateur.
 • Ervaring met overzicht bewaken op hoger abstractieniveau (per segment of categorie).
 • Ervaring met optreden bij rechtbanken en gerechtshoven.
 • Op de hoogte van de vak gerelateerde landelijke ontwikkelingen.
 • Ervaring met het fungeren als gesprekspartner voor Teamleider en Procescoördinator.
 • Ervaring met het rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden, uitvoeren van kwaliteitscontroles en beheersmaatregelen is een pre.
 • Ervaring met het onderhouden van contact met ketenpartners, zowel met interne als externe relaties is een pre.
 • In het bezit van een (WOZ) Taxateur diploma is een pre.
 • Bij voorkeur ingeschreven bij NRVT/WOZ.

Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Coachen
 • Relatiebeheer
 • Initiatief
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal €3.348,- en maximaal €4.859,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
Belastingen van de gemeente Amsterdam ontvangt jaarlijks ca. 500 miljoen euro. Dit gebeurt door het heffen van belastingen zoals de afvalstoffenheffing, onroerendzaakbelasting of de toeristenbelasting. Het geld wordt gebruikt voor onze publieke voorzieningen. Hierbij kun je denken aan het onderhoud van de grachten, fietspaden, parken, speeltuinen in de wijk, sociale voorzieningen of de veiligheid in de stad.

Momenteel is Belastingen volop in beweging. Na de invoering van een nieuw belastingsysteem zijn we nu klaar om de volgende stap te zetten. Met interne programma’s, zoals ‘Continu Leren en Ontwikkelen’ en ‘Datagedreven werken’ worden we steeds meer een naar buiten gerichte en innovatieve organisatie. Daar hebben we ook jou bij nodig. In ons kantoor aan de Herikerbergweg werken enthousiaste professionals die een warm hart hebben voor de stad. De organisatie heeft een open en informele cultuur. Het pand ligt op een steenworp afstand van station Bijlmer Arena en een paar minuten van de A9. Loop jij ook warm om te werken voor Amsterdam?

Afdeling Waardering, Heffing, Toezicht (WHT)
Is een onderdeel van het organisatieonderdeel Belastingen en heeft als taak het sturen op alle processen van waardebepaling en taxatie, heffingen en toezicht en controle en handhaving. De afdeling bestaat uit drie teams. De functie van senior taxateur is een functie binnen één van de teams en heeft als doel het versterken van de procesbeheersing binnen het organisatieonderdeel. De senior taxateur rapporteert rechtstreeks aan de teammanager of procescoördinator. De senior taxateur valt hiërarchisch onder één van de teamleiders binnen WHT. De senior taxateur bevindt zich in een speelveld van diverse teamleiders, (senior) procescoördinatoren, (senior) inspecteurs, (senior) medewerkers en ketenpartners waarin meerdere belangen zijn.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bram Terwijn, Teamleider team 1 Waardering, 06-2066 0153 of met Rodney Frederiks, Afdelingsmanager, bereikbaar via 06-5192 9978. Of bezoek de website www.amsterdam.nl voor meer informatie.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 8 december 2018 onder vermelding van Senior Taxateur Waardering, Heffen en Toezicht- 18100084 via het online sollicitatieformulier.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer