Strategisch beleidsadviseur zorg en veiligheid Gemeente Uithoorn

0

Over de gemeente Uithoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente die onder de rook van Amsterdam te maken heeft met grootstedelijke opgaven. Uithoorn ligt in de zuidoosthoek van de provincie Noord-Holland aan de rivier de Amstel en grenst aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke en actieve woongemeenschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt daarmee het beste van twee werelden.

De gemeentelijke organisatie is compact en richt zich op strategie, beleid en regie. De cultuur binnen de organisatie is informeel, zakelijk en sociaal en is erop gericht het college optimale bestuurskracht te geven. Daarbij zijn de uitvoerende taken sinds 1 januari 2016 ondergebracht in Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Je plek in de organisatie

Je komt te werken bij de afdeling Samenleving van de gemeente Uithoorn. De afdeling Samenleving houdt zich onder meer bezig met de transitie en de transformatie van het sociale domein, regie in complexe sociale en veiligheidscasussen en openbare orde en veiligheid.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, energieke en resultaatgerichte collega die zich voor 36 uur per week bezig wil houden met de verdere ontwikkeling van sociale veiligheid.

Als strategisch beleidsadviseur zorg en veiligheid werk je op het snijvlak van zorg en veiligheid en leg je de verbinding tussen het sociaal domein en openbare orde en veiligheid. Vanuit ons integraal veiligheidsbeleid ontwikkel je, in samenhang met het Meldpunt Zorg en Overlast, het Sociaal Team en complexe sociale veiligheidscasuïstiek (waaronder Top 1.000), beleid voor de aanpak van complexe sociale veiligheidsvraagstukken zoals personen met verward gedrag, jeugdoverlast en criminaliteit en (extreme) woonoverlast. Je denkt mee met de uitvoering, ondersteunt hen met raad en daad, je weet de AVG toe te passen en ontwerpt werkprocessen.

Je adviseert en ondersteunt de burgemeester en de wethouder zorg in hun lokale en regionale rol in deze veiligheidsvraagstukken.

Je bent aanspreekpunt en accounthouder in een breed netwerk van veiligheidspartners en zorg- en welzijnsorganisaties. Namens de collega’s van de Amstellandgemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) neem je deel aan verschillende regionale overleggen en werkgroepen.

Kortom het als adviseur Veiligheid en Zorg ben je spin in een breed web van interne en externe partners. Je laveert soepel tussen lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen en weet je weg van inwoner tot burgemeester.

Als strategisch beleidsadviseur Zorg en Veiligheid zijn je taken:

 • verantwoordelijk voor het in samenhang met andere beleidsterreinen ontwikkelen van beleid op het terrein van veiligheid en zorg
 • je signaleert trends en ontwikkelingen, verricht onderzoek, leidt projecten en vertaalt ontwikkelingen in (beleids)voorstellen en programma’s;
 • je verzorgt afstemming en evaluatie van beleid op effect en doelmatigheid;
 • je signaleert en analyseert knelpunten in beleid en presenteert verbetervoorstellen;
 • je ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk en initieert en bevordert samenwerking. Je zoekt en creëert intern en extern draagvlak voor beleidsstrategieën;
 • je adviseert gevraagd en ongevraagd management en bestuur over de ontwikkelingen van jouw dossiers en betrekt indien nodig in overleg met het bestuur de gemeenteraad hierbij;
 • je bent als programmatrekker van het deelprogramma sociale veiligheid intern en extern het eerste aanspreekpunt voor het deelprogramma en voert daarop regie;
 • je levert input aan voor de P & C cyclus en je houdt zicht en grip op financiële ontwikkelingen;
 • je vervult de rol van procesregisseur voor het Meldpunt Zorg en Overlast;
 • je bent accounthouder voor het specialistische jongerenwerk en buurtbemiddeling;
 • je draait mee in het regionale piket Openbare Orde en Veiligheid.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt een relevant hbo diploma, hbo werk- en denkniveau en een brede oriëntatie op maatschappelijke ontwikkelingen en openbare orde en veiligheid, sociale veiligheid in het bijzonder;
 • je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen een gemeente;
 • je beschikt over visie en hebt kennis met betrekking tot zorg en veiligheid;
 • je bent een stevige en overtuigende persoonlijkheid die handelt vanuit concrete doelen en die vasthoudend is bij het behalen daarvan;
 • je beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om integraal te werken en om verschillende rollen te kunnen uitvoeren: je bent analytisch sterk maar ook een ‘doener’, je kan snel schakelen tussen onderwerpen en niveaus, bent gericht op samenwerken, neemt initiatief, bent resultaatgericht, laat creativiteit zien, bent innovatief op inhoud, je durft grenzen op te zoeken en je hebt een heldere schrijfstijl;
 • je vindt snel je weg in relevante netwerken, legt verbindingen en bouwt relaties verder uit;
 • je beschikt over uitstekende politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
 • je bent flexibel in tijd en inzet en weet je eigen grenzen goed te bewaken;
 • je kunt relativeren en je beschikt over een gezonde dosis gevoel voor humor.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is op dit moment nog gewaardeerd op schaalniveau 10 maximaal € 4.225,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur), maar zal naar verwachting op korte termijn gewaardeerd worden op schaalniveau 11.

Het betreft een tijdelijke functie van één jaar met uitzicht op vast.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 14 april door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Eelco Tinga, afdelingshoofd Samenleving,

telefoonnummer 06 12311797.

Over Gemeente Uithoorn
De Gemeente Uithoorn is een organisatie waar we grensverleggend, informeel en naar buiten gericht werken. Als medewerker sta je bij ons centraal. Kwaliteit krijgen en houden kan tenslotte pas als jij je talenten optimaal kunt benutten. En dat kan bij ons. We nemen jouw daadwerkelijke ontplooiing serieus en je krijgt de ruimte voor ontwikkeling en training.

Solliciteer