Teammanager Gemeente Lansingerland

0

Lansingerland is een gemeente met ambitie. Altijd in beweging! In het hart van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag bieden drie levendige kernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk en de buurtschappen Rotte en Kruisweg woon- en leefcomfort aan een jonge sportieve bevolking. In Lansingerland staan de inwoners centraal en bouwen wij samen aan een samenleving waarin mensen veilig wonen, werken en recreëren. Dat blijft niet onopgemerkt. Veel jonge gezinnen en bedrijven kiezen voor Lansingerland, een gemeente in ontwikkeling met een bloeiend verenigingsleven, veel groen, een dorps karakter en dicht bij de stad. Ook economisch telt Lansingerland mee: de Greenport Lansingerland is hèt innovatieve kenniscentrum voor hightech-agrobusiness en ontwikkelt zich steeds meer als logistiek centrum. In Lansingerland doet iedereen mee en is er volop kans voor ontwikkeling. Wij denken in oplossingen en zorgen ervoor dat inwoners en ondernemers zich geholpen voelen. Samen maken wij Lansingerland. Lansingerland doet ‘t. Doe jij mee?

Voor ons team Wijkcoördinatie & Projecten zoeken wij een

Teammanager

Resultaatgerichte en verbindende leidinggevende

(36 uur)

Waar kom je te werken?

De gemeente Lansingerland kent drie domeinen: Ruimte & Economie, Samenleving en Dienstverlening & Bedrijfsvoering. Als teammanager Wijkcoördinatie & Projecten kom je te werken binnen het domein Ruimte & Economie. Het team Wijkcoördinatie en Projecten is verantwoordelijk voor contractmanagement voor huishoudelijk afval en het dagelijks en planmatig onderhoud van de openbare ruimte en sportvelden. Daarnaast beschikt het team over wijkbeheerders die de oren en ogen vormen van de gemeente in de wijk. De signalen die zij opvangen vertaalt de organisatie naar gerichte acties. In het team (ca 23 fte / 24 medewerkers) werken projectleiders, een contractmanager, directievoerders, projectondersteuners, toezichthouders, wijkbeheerders en secretariële ondersteuning. Je focus is procesgericht en je stimuleert en faciliteert zowel bij het professionaliseren van het team als de individuele medewerker bij het zelfstandig kunnen maken van (maatwerk)beslissingen en het vinden van de expertise van collega’s en externe partners.

Wat ga je doen?

 • Je geeft op inspirerende, betrokken, verbindende en samenwerkingsgerichte wijze leiding aan het team Wijkcoördinatie & Projecten. Met jouw stijl van leiding geven geef je ruimte aan de groei van de professionaliteit van je medewerkers;
 • Je zorgt voor een duidelijke positionering van de medewerkers in het proces van de realisatie van projecten;
 • Je bent verantwoordelijk voor meerjarige personele-, organisatorische-, financiële en automatiseringsaangelegenheden die het team betreffen en bewaakt de beschikbare financiële budgetten;
 • Je adviseert en rapporteert aan de concerndirecteur Ruimte & Economie over de realisatie van gestelde doelen en ontwikkelingen van je team;
 • Je stelt richtlijnen op voor de realisatie van output en producten met specifieke aandacht voor integraliteit, samenwerking en afstemming binnen het domein Ruimte & Economie en met andere domeinen, met oog voor de omgeving (inwoners, bedrijven, organisaties, overheden, belangengroepen);
 • Je vertaalt strategisch en tactisch beleid in gewenste output en producten van je team;
 • Je bewaakt en evalueert de realisatie van output en producten van je team;
 • Je voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met je teamleden, je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het team en stimuleert persoonlijke talentontwikkeling bij de medewerkers, je versterkt de professionals in de eigen kracht en het verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Je stimuleert de medewerkers om extern gericht te werken en je draagt bij aan het ‘van buiten naar binnen halen’ en vertalen naar beleid;
 • Waar nodig neem je de rol van ‘trouble shooter’ / casemanager op je: je zet een complexe casus op een procesmatige manier weer goed op de rails;
 • Je vertegenwoordigt de gemeente waar nodig in besturen, colleges, (overleg)organen en netwerken.
 • Samen met de concerndirecteur Ruimte & Economie ben je aanspreekpunt voor de bestuurders en heb je een adviesrol richting het college.

Wie ben je?

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur blijkend uit een afgeronde wetenschappelijke opleiding;
 • Je hebt ruime en relevante ervaring als leidinggevende, aantoonbaar op je cv;
 • Je bent een toegankelijke persoon en bouwt zichtbaar aan je team, zowel op het vlak van (integrale) samenwerking als sfeer en veiligheid. Je bent vertrouwenwekkend en vertrouwen gevend;
 • Je bent resultaatgericht, overtuigend, procesgericht en je hebt strategische kwaliteiten;
 • Je hebt bij voorkeur aantoonbare affiniteit met het ruimtelijk en economisch domein en in het bijzonder het projectmatige aspect;
 • Je bent een coachende en stimulerende leidinggevende. Je bent extern gericht en beschikt over een relevant netwerk of bent in staat dit op te bouwen;
 • Door je politiek-bestuurlijke sensitiviteit en up-to-date kennis en netwerken ben je een goede sparringpartner en adviseur voor de concerndirecteur en bestuur;
 • Je bent verantwoordelijk voor een goede balans tussen de bestuurlijke eisen en wensen enerzijds en de mogelijkheden en capaciteiten van jouw (team)leden anderzijds. Je bent daarbij in staat richting bestuur en directie op een professionele wijze grenzen aan te geven. Tegelijkertijd geef je alternatieve mogelijkheden aan en denkt mee over oplossingen;
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent oplossings-, klant- en samenwerkingsgericht.

Wat kan je van ons verwachten?

Maatwerk, uitdaging en ontwikkeling zijn kernwoorden in ons personeelsbeleid. We hebben een informele en collegiale werksfeer, waarin het samen werken aan topkwaliteit dienstverlening voor onze inwoners centraal staat. Je krijgt ruime ontplooiingsmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget van 19,25% van het jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering en in te zetten voor verschillende doelen waaronder verlof), variabele werktijden en uitgebreide cursus- en trainingsmogelijkheden.

Je krijgt een ambtelijke aanstelling in algemene dienst. Je wordt aangesteld bij wijze van proef voor de duur van een jaar. Na afloop van deze periode bieden we je bij goed functioneren een aanstelling voor onbepaalde tijd aan. De functie is ingeschaald in salarisschaal 13 (max. € 5.984,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek). Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. De functie wordt nog formeel gewaardeerd.

 

Wil je meer weten?

Heb je nog vragen over de functie of het domein dan kun je contact opnemen met Lucas Vokurka, gemeentesecretaris. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Arina ter Wolbeek of Rik Berghout, P&O adviseurs. Allen zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 010.

Enthousiast geworden?

Dan zijn wij benieuwd naar je sollicitatiebrief en curriculum vitae. Je kunt tot en met 16 december via onze jobsite www.werkeninlansingerland.nl rechtstreeks solliciteren bij de gemeente Lansingerland. Je ontvangt altijd direct een ontvangstbevestiging van je sollicitatie. Een selectieassessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Als ambtenaar heb je een bijzondere verantwoordelijkheid. Daarom vragen we voor iedere nieuwe collega een Verklaring Omtrent het Gedrag aan en legt iedere nieuwe medewerker aan het begin van de aanstelling de ambtseed/belofte af. Wanneer je intern van functie wijzigt kan dit betekenen dat opnieuw om een Verklaring Omtrent het Gedrag wordt gevraagd.

Solliciteer