Trainingsdag “De essentie van zelforganiserende teams” | Programma

31 oktober 2017 -  Van der Valk Hotel Veenendaal

Home | Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

09.15u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.45u

Rick Willemsen

Anita Bakker

De essentie van zelforganiserende teams

 • Vijf belangrijke uitgangspunten: van vertrouwen naar visie
 • Pyramide of pannenkoek
 • Communiceren vanuit vertrouwen
 • Leiderschap vanuit zelfsturende teams

Uw trainers, Rick Willemsen en Anita Bakker, stellen teams samen van 4 tot 6 personen. Teams maken teamafspraken op basis van gedeelde waarden en aanwezige competenties. De teams gaan aan de slag met een “running case” die als een rode draad door de dag heen loopt.

10.30u

 

Vertrouwen en feedback geven - Teamopdracht

De groep krijgt een gezamenlijke opdracht om te ervaren wat vertrouwen voor hen in een zelforganiserend team betekent. Loslaten of vasthouden:

 • Hoe maak je feedback effectiever?
 • Wat maakt een zelforganiserend team ook zelflerend?

11.15u

Pauze

11.30u

Geven van ruimte en sturen op gewenste resultaten - Teamopdracht

Inrichten van besluitvorming binnen zelforganiserende teams.

Aan de hand van een praktijkcasus krijgen de teams een besluitvormingsopdracht. Onder druk wordt een teamoverleg gevoerd:

 • Hoe wordt omgegaan met weerstand en besluiten nemen?
 • Wat heeft het team nodig aan randvoorwaarden om gemotiveerd en zelfstandig tot actie over te gaan?
 • Hoe zorgen we ervoor dat alle teamleden hun verantwoordelijkheid nemen?

12.15u

Jouw stap naar zelforganisatie-dilemma’s voor de teamcoach

'Tot welke prijs ben ik bereid om mijn rol als manager op te geven ten behoeve van zelfsturing?' Aan de hand van dit soort prikkelende stellingen nemen alle teams een standpunt in over de mate van zelforganisatie zoals die wenselijk is in hun organisatie. Zo zijn deelnemers in staat om hun eigen visie op zelforganisatie te toetsen en aan te scherpen.

12.30u

Lunch

13.15u

Zelforganisatie in de praktijk

Interview door Rick Willemsen met de vertegenwoordigers van verschillende organisaties (zie 13.45u) over:

 • Hoor de do’s en dont’s van de organisaties, die al ervaring met zelforganisatie hebben
 • Korte schets stand van zaken; hoe is zelforganisatie ingericht?
 • Randvoorwaarden en succesfactoren bij invoering van zelforganisatie

13.45u

Eerste ronde
Maak uw keuze uit twee break out sessies. Maak gebruik van de mogelijkheid om praktijkexperts al uw vragen en dilemma’s over zelforganisatie te stellen!

Praktijkervaring vanuit Waternet door Marc Fokker - Teamleider Klantenservice, Waternet en Sjors Kieft - Manager Operations, Waternet

Praktijkervaring vanuit Gemeente Nijkerk door Wilbert Pastoor, Kwartiermaker zelfsturende teams en Erwin Donga, team Ondersteuning Strategie en Ontwikkeling en loco-secretaris 

14.30u

Tweede ronde 
Maak uw keuze uit twee break out sessies (Gemeente Nijkerk en Waternet)

15.15u

Pauze

15.30u

Vertaling naar de eigen praktijk

Op basis van de inzichten uit de praktijkcases en de gedeelde ervaringen in de verschillende teams definiëren de deelnemers voor zichzelf wat er moet gebeuren in hun eigen organisatie. Binnen de teams geven de deelnemers elkaar collegiaal advies.

16.00u

Lessons learned en concreet advies voor zelforganisatie

Elk team pitcht kort de resultaten uit de teams van de dag en krijgen een concreet advies van de trainers.

16.30u

Netwerkborrel