Onderwerp: Omslagverhaal

Omslagverhaal
Een nieuwe koers

Bij internationale politiesamenwerking (IPS) 2.0 ligt de focus niet langer op landen maar op mondiale criminaliteitsfenomenen. Gijs van Kempen en…