Praktijkdag AVG en decentrale overheden | Sprekers

Bescherming privacy en persoonsgegevens

7 december 2017, Van der Valk Hotel, Nootdorp

Home |Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

Dagvoorzitter: Greetje Bos - Programma: 09.30u - Opening en inleiding


Greetje Bos
is professioneel dagvoorzitter. Vanuit haar functie als officier van justitie heeft zij veel ervaring opgedaan met het geven van presentaties bij alle mogelijke gelegenheden. Vanuit die ervaring rolde zij in het dagvoorzitterschap. Ze vond dat zo leuk dat ze er professioneel mee verder is gegaan. Ze heeft de dagvoorzitters training bij het Nederlands Debat Instituut gevolgd. Nu treedt ze met enige regelmaat op als dagvoorzitter bij verschillende gelegenheden en gezelschappen. Zij ziet het als haar taak om het programma van de dag soepel en geordend te laten verlopen. Ze is goed in staat te schakelen tussen dienstbaar en meer sturend, al naar gelang wat de situatie van het moment vraagt. Maar alles met maar 1 doel; dat de deelnemers aan het programma zo goed mogelijk aan hun trekken komen. Woorden die haar typeren: gedreven en humoristisch. Haar motto: met elkaar maken we er een inspirerende dag van! 

Greetje Bos

Jean Paul van Schoonhoven - Programma: 10.15u - Inrichting rol Data Protection Officer / Functionaris Gegevensbescherming


Jean Paul van Schoonhoven
 is directeur van adviesbureau Legal2Practice en Chief Privacy Officer van PostNL. Voorheen was hij onder meer werkzaam als Chief Compliance Officer bij de Autoriteit Financiële Markten en als beleidsmedewerker bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Jean Paul is oprichter en redactielid van het SDU tijdschrift Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens en redactielid van het Tijdschrift voor Compliance. Hij publiceert regelmatig en verzorgt daarnaast lezingen en trainingen op het gebied van bewustwording, compliance en privacy.

Marte van Graafeiland - Programma:  11.20u -  Samenwerking en gegevensuitwisseling met ketenpartners


Marte van Graafeiland,
advocaat Pels Rijcken, is gespecialiseerd in privacyrecht. Zij adviseert over de (on)mogelijkheden van voorgenomen uitwisselingen van persoonsgegevens en maakt daarbij ook convenanten die worden gesloten met samenwerkingspartners. Daarnaast adviseert Marte cliënten over de privacyrechtelijke inrichting van hun organisatie en stelt zij privacybeleid en interne protocollen op. Ook procedeert Marte bij de bestuursrechter en civiele rechter over uiteenlopende geschillen met privacyrechtelijke aspecten. Bijvoorbeeld over het kennisnemings- en verwijderingsrecht van de Wet bescherming persoonsgegevens, Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Daarnaast treedt Marte op voor de Staat in civiele procedures met strafrechtelijke of strafvorderlijke aspecten.

Arnoud Engelfriet - Programma: 11.50u - Big Data & Internet of things & Privacyverordening (AVG) & Cloud toepassingen


Arnoud Engelfriet
is partner bij ICTRecht sinds juni 2008. Hij is gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Met zijn informatica-achtergrond richt hij zich graag op complexe technisch/juridisch ICT-vraagstukken en softwarelicenties (met name open source). Zijn website Ius mentis is één van de populairste van Nederland over ICT en recht.

Binnen ICTRecht is Arnoud onder meer kennismanager van de afdeling trainingen. Naast zijn werk bij ICTRecht is Arnoud parttime docent aan de Vrije Universiteit.

Tineke van Heijst - Programma: 13.15u - Opzetten en bijhouden van een verwerkingsregister

Charlotte Dunnink - Programma: 13.15u - Omgaan met administratieve lasten, compliance en het management van gegevensbescherming


Charlotte Dunnink
is sinds 1 juli 2017 Beleidsadviseur Bestuurlijk-Juridische Zaken bij de Unie van Waterschappen (UVW). Zij is binnen de UVW verantwoordelijk voor de digitalisering van wetgeving. In dat kader houdt zij zich onder andere bezig met de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming binnen de waterschappen.

Naast haar werkzaamheden voor de UVW, ondersteunt Charlotte ook lokale inheemse organisaties in Latijns-Amerika, zodat zij efficiënter op kunnen komen voor de rechten van hun eigen inheemse gemeenschappen. Dit doet zij via het platform van de stichting Coco&Nuts.org.

Voorheen is zij als advocaat werkzaam geweest voor een Nederlands-Caribisch advocatenkantoor op Bonaire. In deze functie hield zij zich binnen de verschillende rechtsordes van het Caribische deel van het Koninkrijk met zowel civielrechtelijke als bestuursrechtelijke zaken bezig.

Vitor Alting van Geusau - Programma: 15.40u - Aantonen correcte naleving AVG aan de hand van bewijsstukken


Jhr. Mr. Victor Alting van Geusau
is afgestudeerd privaatrecht en verzekeringsrecht aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn studie heeft hij vele uiteenlopende opdrachten uitgevoerd als programmeur, systeemarchitect, consultant bedrijfsinrichting en heeft diverse staf- en lijnmanagement rollen vervuld. Hij heeft de postdoctorale opleiding Informaticarecht gevolgd aan de Grotius Academie. In 2014 heeft hij zijn masters Nederlands belastingrecht behaald aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn loopbaan heeft hij veelvuldig met zijn voeten in de modder gestaan. Mede daardoor is hij een expert geworden op het gebied van organisatie- & procesoptimalisatie. Zijn ervaringen zijn onlangs gebundeld in een portefeuille van bedrijfsspecifieke oplossingen voor het opvolgen van de internationale wet- en regelgeving. Dit heeft geresulteerd in een praktische gids voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in organisaties.

 

Yuri de Lugt - Programma: 14.15u - sessie 2.1 De AVG in een Zaakgerichte omgeving


Yuri de Lugt
is Operationeel Directeur van Kune Group. Met de bedrijven eLABBS, Exxellence, Prodicom, SMQ en VeloA houdt Kune Group zich bezig met innovatieve ICT-concepten, generieke softwareoplossingen, basisregistraties, organisatieadvies en procesbegeleiding. Yuri is verantwoordelijk voor de delivery en operations van de labels Exxellence, SMQ en VeloA. Daarnaast is hij medeverantwoordelijk voor het opstellen van de visie en strategie. Na zijn studie Bedrijfskundige Informatica en Post HBO Bedrijfseconomie heeft hij meer dan 20 jaar ervaring op het snijvlak van processen, business en ICT en de diverse aspecten van informatiemanagement. Vanuit zijn CISO rol binnen Kune Group is Yuri tevens verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie en het toezicht houden hierop.

Yvet Bommeljé -  Programma: 15.u - sessie 2.2 Privacy bewustzijn in het DNA van de organisatie


Yvet Bommeljé
werkt voor de sociale sector en doet dat het liefst vanuit burgerperspectief. Zij werkte aan het koppelen van bestanden o.a. voor Suwinet, vanuit het idee dat de burger daarmee sneller wordt geholpen. Maar in de uitvoeringspraktijk zag zij ook een andere kant van de beschikbaarheid van zoveel privacygevoelige gegevens van burgers. Sinds die tijd richt zij zich ook op privacyvraagstukken, met workshops, handreikingen, advies.

Christina Fortunati -  Programma: 15.00 u - sessie 2.2 Privacy bewustzijn in het DNA van de organisatie

Christina Fortunati werkt als opleidingskundig adviseur bij adviesbureau PBLQ. Zij ontwikkelde o.a. de Werkplaats PIA, een praktijkopleiding voor het leren maken van Privacy Impact Assessments vanuit een meervoudig perspectief: juridisch, beleidsmatig en informatiekundig. Zij vindt het van belang dat iedereen privacy een vanzelfsprekend onderdeel van het werk gaat vinden en faciliteert bijeenkomsten en workshops rond privacyvraagstukken..