Blockchain voor overheidsorganisaties | Programma

Blockchain: de revolutie binnen de publieke dienstverlening

29 maart 2018 - Jaarbeurs, Meetup (Beatrixgebouw)

Home | Programma | Informatie | Inschrijven

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Opening en inleiding door de dagvoorzitter
Vincent Everts - Trendwatcher en video blogger op het gebied van internet en techniek

09.40u

Blockchain belangrijke schakel in stimulering van de deeleconomie
Spreker wordt binnenkort bekend gemaakt

10.00u

Praktijkcases deeleconomie en toepassingen blockchain
Harmen van Sprang - Mede-oprichter, ShareNL

10.20u

Test uw Blockchainkennis – Quiz – maak kans op een cryptokitten
‘Masker op masker af’

10.35u

Blockchain for dummies

11.00u

Netwerkpauze

11.30u


Blockchain in de praktijk – België / Nederland
Roel Verhaert - Ere-stadssecretaris Antwerpen
Marloes Pomp - Programmaleider blockchainprojects overheid

Ervaringen en lessen van projecten/pilots bij de Belgische en Nederlandse overheid.

12.15u

Workshops - eerste ronde
Maak uw keuze uit een van deze sessies

1.1  Opzetten van een blockchainproces in de praktijk
Steven Gort, ICTU - uitvoeringsorganisatie voor automatisering van overheidsdiensten

Bij het opzetten van een blockchainproces in de praktijk hanteren we een ‘Manifest samen innoveren voor publieke dienstverlening’, met de volgende doelen:
1. Het doel is om publieke dienstverlening te verbeteren door het hergebruik van oplossingen. Daartoe bouwen we met iedereen die hieraan wil deelnemen aan een bibliotheek vol met opensource overheidssoftware die voor een ieder vrij en kosteloos toegankelijk is.
2. De betreffende software is nooit uitontwikkeld (permanent bèta).

In de workshop lichten we het Manifest toe en gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis ervan voor reguliere inkoop- en/of aanbestedingsrandvoorwaarden, zoals de Wet Markt & Overheid die hanteert. Met praktijkvoorbeelden illustreren we de eerste voorzichtige toepassing(en) van dit Manifest en/of afspraken van vergelijkbare vorm.

1.2 Proof of Concept (PoC) “Levensloop” – Stad Antwerpen
Roeland Gielen - CEO, Kunstmaan| Accenture Interactive
Karin De Craecker - Strategisch coördinator van de Stad Antwerpen en projectleider PoC “Levensloop”

Op initiatief van Stad Antwerpen werkte Kunstmaan een Proof of Concept (PoC) “Levensloop” uit rond zelfbeheer van je identiteit en alle attributen die je opbouwt doorheen je ‘levensloop’. Uitgewerkt werd hoe een “digitale kluis” met alle attributen rond je identiteit kan functioneren, gebruikmakend van de blockchaintechnologie.

1.3 Blockchain in praktijk voor overheidsorganisaties
Koen Hartog - Programmamanager Blockchainpilots.nl voor overheidsorganisaties

Wat is blockchain en hoe ga je ermee aan de slag in de context van jouw organisatie? Op welke manieren spelen verschillende overheidsorganisaties in op de mogelijkheden van deze technologie? Programmamanager van blockchainpilots.nl Koen Hartog vertelt over blockchain, de meer dan 35 overheidspilots die hij begeleidde en de samenwerking van Nederland op dit gebied met o.a. de VN en Singapore.

13.00u

Lunch

13.45u

Kennismarkt – matchmakingmogelijkheden – meet & greet - demo’s

Ronde tafel 1

StemApp – Gemeente Almelo

Met de ontwikkeling van deze StemApp willen we onderzoeken en kijken of er met hedendaagse techniek (blockchain) veilig en met behoud van alle privacy eisen digitaal gestemd kan worden.
Er is veel mogelijk met nieuwe technologie en wij willen kijken hoe je hiermee het stadhuis dichterbij de mensen kunt brengen. Deze app is een kans om gemakkelijker
met bewoners in gesprek te gaan en te horen wat er leeft, we willen inwoners meenemen in veranderingen in hun wijk, hoe denken zij over wegveranderingen, onderhoudsplannen of het ontwerp van een park bijvoorbeeld. Dit verbetert de dienstverlening naar onze inwoners.

Patrick Jonkman, projectmanager / adviseur, Gemeente Almelo

Ronde tafel 2

Digitale waardepapieren – Gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem heeft in samenwerking met ICTU een blockchain pilot uitgevoerd om aan te tonen dat waardepapieren digitaal kunnen worden versterkt door middel van blockchain technieken. Hierdoor hoeft de burger niet meer naar het gemeentehuis te komen en kan dit waardepapier (in de pilot een uittreksel BRP) direct geautomatiseerd worden verstrekt. Deze proef is succesvol verlopen waarbij gebruik is gemaakt van IOTA Tangle techniek, de code is vrij en open source beschikbaar. De volgende stap is het gecontroleerd in productie gaan met dit digitale product om daarna nationaal te schalen. De essentie van dit project is groter dan alleen uittreksels, want de essentie is zoals W3C het beschreven heeft: controleerbare claims, verifiable claims. Het creëren van software wat het mogelijk maakt om bestaande ledgers te vullen met digitale verifiable claims vanuit overheidssystemen is de stip op de horizon. Spreekt u dit aan schuif dan aan bij het rondetafel gesprek!

Bas de Boer, Innovatiemanager, Gemeente Haarlem

Ronde tafel 3

Digitale Gehandicapten Parkeerkaart (dGPK) - Gemeente Schiedam en GR Drechtsteden

De gehandicapte parkeervergunninghouder ondervindt met de huidige fysieke kaart veel gebruiksongemakken. De kaart is bovendien diefstalgevoelig en niet controleerbaar gekoppeld aan de gebruiker ervan (kenteken). Handhaving van de huidige GPK is ook niet altijd efficiënt en kent veel fouten. Een vereenvoudiging van bezit, gebruik en handhaving kan gerealiseerd worden door de GPK door de inzet van blockchain, digitaal aan te bieden. Door gebruik te maken van blockchain wordt het mogelijk om processen te vereenvoudigen. Bovendien kan bij het verder ontwikkelen van de dGPK rekening gehouden worden met privacy en beveiliging. Alhoewel de belangenorganisaties zich al eerder voorstander noemden van een initiatief om het gebruik te vergemakkelijken, is er geen ander initiatief bekend.

Dennis van der Valk, CIOffice Drechtsteden
Sofie Berns, Senior Consultant Berenschot

Ronde tafel 4

Budgetbeheer en schuldhulpverlening

De gemeente Schiedam heeft aan aantal use cases uitgewerkt, waaronder een
project dat moet voorkomen dat mensen verder in de schulden komen. Hierbij
werkt de gemeente samen het regionale participatiebedrijf Stroomopwaarts.
Stroomopwaarts steunt inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die (tijdelijk)
niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Samen onderzoeken ze naar
de mogelijkheden die de blockchain kan bieden voor een duidelijk en inzichtelijk
budgetbeheer van deze cliënten.

Laurens Steerneman, Programmamanager Sociale Stijging, Gemeente Schiedam
Leonie Dekkers, Beleidsadviseur Jeugd en onderwijs, Gemeente Schiedam

14.30u

Workshops - tweede ronde
Maak uw keuze uit een van deze sessies

2.1 Armoede en Blockchain – Gemeente Utrecht
Pieter in ’t Hout, Strategisch Aanjager Digitale Innovatie, Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht heeft een eerste werkend product ontwikkeld waarbij een digitale oplossing uitkomst biedt voor inwoners die moeite hebben financieel rond te komen. 5 inwoners maken hier nu gebruik van. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in:

  • Bouw van het product middels lean-startup en agile methodieken:
  • Samenwerking met externe partijen als de Belastingdienst, SVB, UWV en Eneco op basis van drijfveren;
  • Kortcyclische toetsing naar gebruikersvriendelijkheid en doeltreffendheid bij inwoners;
  • Kortcyclische toetsing van de doorlooptijd en effectiviteit bij de externe partijen;
  • Toepassing van kortcyclische Privacy impact assessments (PIA’s);
    Mogelijkheden opschaling naar andere gemeenten.

2.2 Blockchain ten behoeve van toezicht
Elliot Donata, Senior Adviseur, Inspectie Leefomgeving en Transport

Praktijkcasus Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
De ILT wil meer inzetten op verregaande efficiency, vermindering van de toezichtlasten voor bedrijven en consistentie in de handhaving; samen met andere nationale en internationale inspecties. De ILT gaat risicogestuurd te werk. Door inzet van de blockchaintechnologie kan de ILT mogelijk een deel van haar taken volledig geautomatiseerd uitvoeren waardoor capaciteit vrijkomt voor taken waarbij kennis en expertise van de medewerkers het hardst nodig is.

De presentatie gaat in op de verkenning van de mogelijkheden van de blockchain ten behoeve van toezicht aan de hand van een concrete casus. De voor- en nadelen van de blockchain komen aan de orde evenals de  meerwaarde van co-creatie en sociale innovatie.

2.3 Aanvragen, toekennen en afhandelen van het kindpakket -  Gemeente Zuidhorn
Maarten Velthuijs - Stichting Forus en stagiair gemeente Zuidhorn

De gemeente Zuidhorn wil een decentraal georganiseerd online platform voor de afhandeling van gemeentelijke diensten ontwikkelen, dat betrouwbaar en efficiënt is en gemakkelijk in gebruik. Het platform wordt gestart met het aanvragen, toekennen en afhandelen van het kindpakket in de gemeente Zuidhorn. Wanneer dit goed werkt kan het platform worden uitgebreid met andere diensten en naar andere gemeenten.

15.15u

Netwerkpauze

15.40u

Een veiliger wereld door blockchain?
Rolf van Wegberg - Researcher TNO   

Blockchain verandert de wereld, zo hoor je vaak. Maar verandert blockchain ook de wereld van de fraudeur en die van de overheid die jaagt op fraudeurs? Kun je bijvoorbeeld makkelijker geld witwassen met bitcoins? En wat als je bijvoorbeeld cocaine smokkelt en vrachtpapieren vervalst, helpt de blockchain dan om deze fraudeurs beter op te kunnen sporen?

16.05u

Juridische aspecten
Jeroen Naves - Senior advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Het decentrale karakter van de blockchain roept allerlei interessante juridische vragen op. Wie is eigenaar van een blockchain? Wat als een blockchain niet meer functioneert? Hoe zit het met het verwerken van persoonsgegevens in een blockchain? En wat zijn eigenlijk smart contracts? Tijdens deze presentatie zal Jeroen Naves (advocaat en gespecialiseerd in blockchain en andere innovatieve technologieën) op deze vragen ingaan.

16.30u

Next steps in Blockchain

Discussie met de zaal o.l.v. van de dagvoorzitter Vincent Everts.

17.00u

Netwerkborrel