Jaarcongres Evenementenveiligheid ǀ Programma

De laatste actualiteiten en ontwikkelingen

2 november 2017, Omnisport Apeldoorn

Home | Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

VOL

Helaas  u kunt zich niet meer aan aanmelden voor het jaarcongres ‘Evenementenveiligheid’ .

Laat hier u gegevens achter en we zullen u als eerste op de hoogte brengen van de nieuwe datum in 2018 ! Klik hier >>

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Syan Schaap

Opening en inleiding door de dagvoorzitter Syan Schaap

09.45u

 

Keith Still

CROWD COUNTING: Trends and possibilities - Experiences inauguration Donald Trump

Prof. Dr. Keith Still - Professor of Crowd Science, Manchester Metropolitan University

Na deze lezing is er ruimte voor vragen uit de zaal o.l.v. de dagvoorzitter.

10.50u

Serge Hoogendoorn

PUBLIEKSTROMEN METEN, KARAKTERISEREN EN BEÍVLOEDEN: Inzet van innovatieve technologiën

Serge Hoogendoorn, Hoogleraar, TU Delft (expertise op terrein van verkeersstromen en dynamisch verkeersmanagement

Lessons learned aan de hand van ervaringen met onder meer SAIL 2015, Europride en Koningsdag

Na deze lezing is er ruimte voor vragen uit de zaal o.l.v. de dagvoorzitter.

11.15u

Netwerkpauze

11.45u

Eerste ronde interactieve verdiepingssessies
Maak uw keuze uit een van deze sessies

Frank Joosten

1.1 OPSTELLEN van een goede vergunning
Frank Joosten – Jurist, Academie voor Bijzondere Wetten

Het doorlopen van het proces tot beoordeling van de evenementenvergunningsaanvraag op allerlei veiligheidsaspecten c.a. is geen sinecure. Ook het nadien opstellen van de daarop betrekking hebbende evenementenvergunning is zeker geen gemakkelijke taak. Hoe ziet de opbouw van zo’n vergunning er uit en mogen ook privaatrechtelijke aspecten worden opgenomen? Welke voorschriften en beperkingen ten aanzien van dit evenement kunnen en moeten worden opgenomen? Moeten ook andere, mogelijk bijbehorende ontheffingen en vergunningen, gebaseerd op andere regelgeving, in deze evenementenvergunning worden opgenomen?

Tijdens deze workshop komen al deze aspecten aan de orde en is er voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Roelf Pot

1.2 TOEZICHT & handhaving en vergunningverlening: Samenwerken op zijn Amersfoorts
Richard Lekkerkerker - Vergunningverlener, Gemeente Amersfoort
Roelf Pot - Security Trainer & Profiler, Crowdprofessionals

Elke gemeente heeft twee rollen met betrekking tot het verwerken van een vergunning(aanvraag). Ten eerste het (wel of niet) verlenen van een evenementenvergunning en ten tweede het toezicht op de organisator/uitvoerenden met betrekking tot het (blijvend) voldoen aan de vergunningsvoorwaarden.

Vaak zijn deze twee rollen bij twee verschillende afdelingen/teams weggezet. Zo ook in de gemeente Amersfoort. Tijdens deze workshop nemen Richard & Roelf u mee in de Amersfoortse warme overdracht  en samenwerking tijdens het gehele traject.

Daan Corver

Laura van der Meulen

1.3 OMGEVINGSWET en regulering van evenementen: kansen en valkuilen
Daan Corver - Jurdisch adviseur, Pels Rijcken
Moniek Heerings – Advocaat, Pels Rijcken

Laura van der Meulen - Advocaat, Pels Rijcken

 

Bij het organiseren van een evenement komt het nodige kijken, zo ook op het gebied van regelgeving. In het huidige kader worden aanvrager en bevoegd gezag geconfronteerd met vele uiteenlopende regels en toetsingskaders. Zo zijn er natuurlijk het bestemmingsplan, de APV en de vergunning(en) zelf, maar daarnaast ook nog de landelijke wet- en regelgeving. In sommige gevallen is openbare orde en veiligheid het toetsingskader, in andere gevallen wordt er gekeken naar de ruimtelijke effecten. En hoe is dat straks onder de Omgevingswet? Wordt dit helemaal anders of is het oude wijn in nieuwe zakken?

Tijdens deze workshop behandelen wij aan de hand van praktijkvoorbeelden zowel het huidige als het toekomstige kader voor evenementen.

Menno van Duin

1.4 CRISISBEHEERSING bij evenementen - Praktijkervaringen crisis bij evenementen
Menno van Duin - Lector Crisisbeheersing, Instituut Fysieke Veiligheid

In enkele jaren tijd hebben zich verschillende (bijna) incidenten voorgedaan bij grootschalige evenementen. Is dat nu vreemd en zegt dat iets over gebrek aan (preventieve) voorbereiding op dergelijke evenementen of is dat bijna onlosmakelijk verbonden met het organiseren van dergelijke zaken? Ten slotte zijn er zoveel van dergelijke gebeurtenissen; er moet zo nu en dan wel iets misgaan, of is dat veel te kort door de bocht? Enkele van deze gebeurtenissen wordt langs gegaan (Haaksbergen, Pinkpop, VenloStormt) om wat lijnen te trekken uit deze gebeurtenissen. Daarbij wordt zowel vergunningstraject als het crisismanagement belicht.

Frank Wijnveld

1.5 CARNAVAL DEN BOSCH: managen van crowds
Frank Wijnveld - Directeur, CrowdProfessionals - In samenwerking met gemeente Den Bosch
Paul Martelhoff - Eigenaar van twee restaurants in Den Bosch

Veel gemeenten en horecaondernemers vragen zich af of het afsluiten en doseren van ‘overcrowded’ gebieden, bijvoorbeeld tijdens stadsfeesten of carnaval, een verstandige- en haalbare optie is.

In ’s-Hertogenbosch werd tijdens de carnaval in februari 2017 een pilot verricht waarbij gemeente en horecaondernemers onder begeleiding van CrowdProfessionals samenwerkten in het afsluiten en doseren van de Korte Putstraat. Tijdens deze workshop hoort u alles over de gekozen strategie, de operationele ervaringen en de meningen en lessons learned achteraf.

Jet van Baast

Kristel Scheffers

Tooske Sloesen

 

1.6 DE TILBURGSE KERMIS:  veiligheid en feest zijn gescheiden zaken
Jet van Baast, Kermisprojectteam, Gemeente Tilburg
Kristel Scheffers, Afdeling Veiligheid en Wijken, Gemeente Tilburg
Tooske Sloesen, Kermishandhavingsteam, Gemeente Tilburg

 

De workshop start met een visuele compilatie : eerst beelden van de kermis - het feest. Deze beelden worden opgevolgd door beelden die verkeerd zijn gegaan ( brand - ongeluk enz). Dit als teaser voor de deelnemers om de context duidelijk te maken. Daarna gaan we samen met de deelnemers afpellen wat nu de dominante effecten zijn. Via deze discussie nemen we de deelnemers mee in de Tilburgse aanpak welke gekenmerkt wordt door een unieke vorm van integraal samenwerken. De deelnemers krijgen een kijkje achter de schermen, en krijgen verschillende praktische tips mee. 

12.35u

 
Netwerklunch

 

12.50 – 13.20u Lunchsessie - ‘Verzekerbaarheid van evenementen’ door Michiel Bredius, Commercieel directeur, Klap Verzekeringen

13.30u

Tweede ronde interactieve verdiepingssessies
Maak uw keuze uit een van de sessies van ronde 1

14.20u

Netwerkpauze

14.50u

TERRORISTISCHE DREIGING: Praktische maatregelen bij evenementen
Nora Timmermans - 
Coördinator specialistische advisering bewaken en beveiligen, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

 

15.25u

UNIFORMERING politie-advisering bij evenementen
Hans van der Neut,
lid Strategische Advies Groep –Conflict- en Crisisbeheersing Nationale Politie, tevens programma-manager Bewaken en Beveiligen NP

Na deze lezing is er gelegenheid om vragen te stellen.

15.55u

PRIORITEITEN en uitdagingen in de veiligheidsregio’s

Een kijkje achter de schermen bij 3 veiligheidsregio’s. Interview o.l.v. de dagvoorzitter met:

  • Nienke ter Riet - Hoofd Informatie Geneeskundig, Veiligheidsbureau, Coördinator Evenementen, Veiligheidsregio Twente
  • Ingrid Nieuwenhuis - Regionale evenementencoördinator, Veiligheidsregio Hollands Midden
  • Bas Oude Hengel - Beleidsadviseur Crisisbeheersing, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bas oude Hengel

16.30u

Nieuwe brandveiligheidsregels voor evenementen
Frank Mulders,
Accounthouder, Sector Risicobeheersing, Brandweer Midden- en West-Brabant

16.45u

CRUCIALE inzichten en aanbevelingen

Afsluitend nemen we de dag door:

  • Welke inzichten zijn opgedaan?
  • Wat zijn de laatste brandende vragen?
  • En wat valt op, als we de dag overzien?

Een slotgesprek, onder leiding van dagvoorzitter Syan Schaap

17.00u

Netwerkborrel