Jaarcongres Evenementenveiligheid ǀ Sprekers

De laatste actualiteiten en ontwikkelingen

2 november 2017, Omnisport Apeldoorn

Home | Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

VOL

Helaas  u kunt zich niet meer aan aanmelden voor het jaarcongres ‘Evenementenveiligheid’ .

Laat hier u gegevens achter en we zullen u als eerste op de hoogte brengen van de nieuwe datum in 2018 ! Klik hier >>

Dagvoorzitter: Syan Schaap
Programma: 09.30u - Opening en inleiding

Syan Schaap studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in lokaal veiligheidsbeleid en interactieve beleidsvorming. Na enkele jaren te hebben gewerkt voor onderzoeksbureau SGBO (nu onderdeel BMC), ging hij in 2004 aan de slag bij het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Als senior onderzoeker-adviseur was hij verantwoordelijk voor projecten op het gebied van evenementen en onderwijs. In juni 2011 werd hij partner bij het Kenniscentrum Evenementenveiligheid. Sinds mei 2012 is hij directeur van het KCEV. Syan Schaap is vaak betrokken bij strategische veiligheidsvraagstukken rond evenementen. Hij heeft in opdracht van een groot aantal gemeenten onderzoek uitgevoerd en advies gegeven. Syan adviseert ook over evenementenbeleid en organisatievraagstukken bij evenementen. 

 

Syan Schaap

Plenaire spreker: Keith Still
Programma: 09.45u - CROWD COUNTING: Trends and possibilities - Experiences inauguration Donald Trump

Keith Still is the Professor of Crowd Science at Manchester Metropolitan University (UK). His main focus of his research is crowd dynamics and the development/delivery of an on-line MSc programme in crowd safety and risk analysis. 

He develops and teaches a wide range of crowd dynamics, crowd planning, crowd safety and crowd risk analysis short courses for event organisers, police, first responders, emergency planners, city authorities, building control officers, licensing officers, architects, event managers, security companies, venue operators and consulting engineers. 

These courses focus on anticipating and preventing crowd related accidents and incidents in places of public assembly. Keith has consulted on some of the world’s largest, and most challenging crowd safety projects in the world. The courses draw on extensive research and application of Crowd Dynamics over the last 28 years.

 

Keith Still

Plenaire spreker: Bas Oude Hengel
Programma: 15.55u - PRIORITEITEN en uitdagingen in de veiligheidsregio’s

Bas Oude Hengel is actief op multidisciplinaire thema’s in de regio Zuidoost-Brabant. In 2011 trad hij namens Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op als projectleider voor een regionale handreiking evenementenveiligheid, die meer structuur bracht in de samenwerking van gemeenten en hulpdiensten. Na vaststelling van de handreiking heeft hij de afgelopen jaren binding gehouden met het thema evenementenveiligheid. Hij heeft mede vorm gegeven aan ontwikkelingen als integrale advisering door de hulpdiensten, regionale themadagen, een integrale leergang evenementenveiligheid en samenwerking binnen een regionale coördinatiegroep evenementenveiligheid.

 

Bas oude Hengel

Plenaire spreker: Ingrid Nieuwenhuis
Programma: 15.55u - PRIORITEITEN en uitdagingen in de veiligheidsregio’s

Ingrid Nieuwenhuis is sinds 2005 werkzaam als Regionale evenementencoördinator in veiligheidsregio Hollands Midden. Een nieuwe functie waarbij vooral het ‘verbinden’ van verschillende partijen zoals gemeenten en hulpdiensten, voorop staat. De afgelopen twee jaar heeft zij mede vorm gegeven aan ontwikkelingen als integrale advisering door de hulpdiensten, regionale contactdagen en een integrale leergang evenementenveiligheid. Ingrid is voorzitter van de regionale werkgroep evenementenveiligheid. Deze werkgroep heeft onlangs na evaluatie het (regionale) kader Evenementenveiligheid VRHM herijkt.

 

Ingrid Nieuwenhuis

Plenaire spreker: Nienke ter Riet
Programma: 15.55u - PRIORITEITEN en uitdagingen in de veiligheidsregio’s

Nienke ter Riet is Coördinator Evenementen bij het Veiligheidsbureau van Veiligheidsregio Twente. Haar doel: samen werken aan veilige evenementen. Door mensen te verbinden, doelgericht te denken en het Twents gezond boeren verstand te gebruiken wordt dit doel werkelijkheid.

Ze is trots op de (boven)regionale samenwerking met organisatoren, gemeenten en hulpdiensten. Met als mooi resultaat onder andere het evenementensysteem LiveEvents en de voorlichtingswebsite voor organisatoren. Naast haar werk als Coördinator Evenementen is ze ook Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg bij GHOR Twente. In haar vrije tijd is ze aan het trainen voor triathlons.

 

Nienke ter Riet

Sessie spreker: Frank Wijnveld
Sessie: 1.5 - CARNAVAL DEN BOSCH: managen van crowds

Frank Wijnveld (47) heeft ruim 12 jaar bij de politie gewerkt. In 2002 stapte hij over naar PSV waar hij begon als veiligheidsmanager en in 2006 ook stadion- & operations manager werd. 2006 was tevens het jaar dat de UEFA Cup Finale in Eindhoven gespeeld werd en de eerste cyclus Groots met een zachte G-concerten in het Philips Stadion plaatsvonden. Frank is hier vanaf de start nauw bij betrokken geweest. Tussen 2006 en 2012 werd de exploitatie van het Philips Stadion uitgebouwd en vonden veel aanpassingen aan het stadion plaats. Exact 10 jaar en 5 kampioenschappen verder verliet Frank in 2012 PSV en startte CrowdProfessionals; een bedrijf wat zich richt op alle plaatsen waar in korte tijd zeer veel mensen bijeen komen. Uniek is dat bij CrowdProfessionals gekeken wordt vanuit het perspectief van de bezoeker/gast/klant. Door alles rondom deze bezoeker goed te regelen ontstaat een hoger niveau van veiligheid.

Sinds 2015 is CrowdProfessionals gefuseerd met het Event Safety Institute. Beide bedrijven zijn actief in de (sport)evenementen markt, maar ook in andere omgevingen zoals OV-hubs, stadscentra, musea, onderwijsinstellingen etc. Core business is consultancy en projectmanagement en daarnaast is de opleidingstak erg belangrijk. Frank is nog steeds actief binnen het voetbal. Veel clubs en stadions zijn klant, maar Frank is ook landelijk projectleider Toegankelijk, Gastvrij & Veilig Voetbal namens het Minsterie V&J en de KNVB. Ook is hij security officer voor UEFA en FIFA en reist daarvoor de wereld over om als waarnemer veiligheid bij wedstrijden aanwezig te zijn.

 

Frank Wijnveld

Sessie spreker: Daan Corver
Sessie: 1.3 OMGEVINGSWET herijking regulering evenementen onder de nieuwe wet?

Daan Corver is sinds begin 2017 juridisch adviseur en knowledge support lawyer bij Pels Rijcken. Zijn werkterrein omvat de publieke sector in brede zin, met belangrijke accenten op vraagstukken die gemeenten en provincies raken, de ontwikkelingen ten aanzien van het omgevingsplan en de digitale transformatie. Op die terreinen levert hij een bijdrage aan de adviespraktijk van Pels Rijcken.

Daan werkte eerder als senior jurist bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en wetgevingsjurist bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Daan Corver

Sessie spreker: Laura van der Meulen
Sessie: 1.3 OMGEVINGSWET herijking regulering evenementen onder de nieuwe wet?

Laura van der Meulen is vanaf april 2013 werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken op de sectie Ruimte en Milieu. Zij procedeert en adviseert op het gebied van het omgevingsrecht, ruimtelijke ordeningsrecht en het onteigeningsrecht. Het accent van haar werkzaamheden ligt op besluitvorming op grond van de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Laura staat de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen bij, in de voorbereiding en de verdediging van ruimtelijke besluiten voor tal van omvangrijke ontwikkelingen, waaronder grote infrastructurele projecten en gebiedsontwikkelingen. Daarnaast staat zij regelmatig bedrijven bij. Zij heeft in dat kader ervaring met rijks- en provinciale inpassingsplannen, projectplannen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en diverse bijkomende besluiten.

 

Laura van der Meulen

Sessie spreker: Menno van Duin
Sessie: 1.4 CRISISBEHEERSING bij evenementen - Praktijkervaringen crisis bij evenementen

Menno van Duin, lector Crisisbeheersing, is socioloog en bestuurskundige en inmiddels dertig jaar werkzaam op het terrein van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Van Duin werkte recent met anderen aan onder andere de publicatie Veerkrachtig omgaan met aanslagen: een advies aan bestuurders (2017) Met Vina Wijkhuijs maakt hij jaarlijks de reeks Lessen uit crises en mini-crises, waarvan binnenkort (eind 2017) de vijfde bundel verschijnt.

 

Menno van Duin