Jaarcongres Tijdschrift voor de Politie | Workshops

Wendbaar & Weerbaar

Snel en efficiënt inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en de instroom van 17.000 agenten!

15 november 2019, Hoofdbureau Politie Den Haag

Home | Programma | WorkshopsInformatie | Inschrijven

 

Op deze pagina vindt u een overzicht van de workshops. De workshops zijn nog in ontwikkeling en de komende weken zullen er meer workshops worden toegevoegd. 

Workshops ronde 1

1.1 De virtuele toekomst van trainen en opleiden Trainingsgames
De Universiteit Twente doet onderzoek naar het ontwikkelen van trainingsgames voor leden van crisisteams, waarbij samen gewerkt wordt met de Veiligheidsregio Twente. Hierbij richt men zich op algemene professionele vaardigheden, ook relevant voor de politie, zoals stressbestendigheid en informatieanalyse in een crisissituatie.

Hoor en ervaar tijdens deze workshop hoe daarbij lichaamssensoren en speldata worden gebruikt om de toestand van de speler te meten, en het spel daarop aan te passen.

Mariët Theune, Assistant Professor, Human-Media Interaction group, University of Twente

1.2 Generatieleren werkt!
Een district team in Oost Nederland is in het najaar van 2018 gestart met Generatieleren in de praktijk. Het team heeft kennis gemaakt met de verschillende generaties. Door bewustzijn te creëren op verschillende generaties en hoe zij de kwaliteiten van elkaar kunnen benutten in de samenwerking. Dit heeft al geleid tot mooie resultaten in het werk!

Hoor en zie hoe dit team het proces heeft ervaren en hoe de resultaten zichtbaar zijn geworden.

Spreker wordt binnenkort bekend gemaakt

1.3 Agile in de opsporing
‘De wereld gaat te snel voor hiërarchie’
Flexibele organisatiestructuren en meer autonomie voor teams en individuele medewerkers dat zijn de mantra’s voor wendbare en weerbare organisaties. Aan de hand van praktijkvoorbeelden neemt Jeroen Niessen u mee in de wereld van scrum, sprint, product owners en sprints, methodieken die aan deze mantra’s invulling kunnen geven. Hoe werkt dat voor de politie? Wat zijn ervaringen en waar liggen uitdagingen?

Jeroen Niessen, Kwartiermaker cybercrime Midden-Nederland, Politie

Workshops ronde 2

2.1 Flexibel Rechercheren
Observeren, feedback, creativiteit, kansen pakken en vertrouwen
In het kader van de veranderopgave binnen de DRR van de Eenheid Zeeland West-Brabant werd eind 2015 vorm gegeven aan Flexibel Rechercheren. In de rug gesteund door o.a. de herijkingsnota Opsporing werd het initiatief Flexibel Rechercheren ontplooid om de kwaliteit van rechercheurs te verbeteren en de mindset te richten op buiten.

In de workshop neem ik je mee op onze reis vol avontuur en cultuur.

Gerben Euwijk,  Operationeel Specialist – B Team Milieu, Zeeland- West Brabant, Dienst Regionale Recherche, Politie

2.2 Agile werken binnen blauwe teams
Agile is voor velen een jeukwoord en Scrum wordt regelmatig benoemd als ‘oude wijn in nieuwe zakken’ maar is dit zo?

Tijdens deze workshop ga je horen en ervaren dat Agile niet zo moeilijk is maar Agile zijn des te meer. Ook gaan we in op waarom wij als organisatie wendbaarder zouden moeten zijn en wat dit vergt van collega’s in alle lagen van de organisatie. Tipje van de sluier? Loslaten…

Ludo Kloppenburg, Agile Coach, Politie Eenheid Oost Nederland

2.3 Vernieuwing van forensische opsporing
Flexibeler organiseren van politiespecialisten, digitalisering van plaatsen delict, nieuwe vormen van publiek private samenwerking met NFI én private forensische dienstverleners.
Een workshop waarin vernieuwing van werk, samenwerking, digitalisering en anders organiseren samenkomen.

Rob van Kan, Sectorhoofd Dienst Regionale Recherche, Politie Eenheid Limburg