Praktijkdag Nieuw Verantwoorden in het sociaal domein | Programma

Als motor voor de transformatie

28 september 2017, Van der Valk Hotel Veenendaal

Home | Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Jan Smit

Opening en introductie Nieuw Verantwoorden door dagvoorzitter

Jan Smit - Organisatieadviseur, moderator en facilitator van  leerprocessen rondom Nieuw Organiseren, Nieuw Verantwoorden  en  Large Group Interventions, oprichter Broosz

 • De noodzaak van de vernieuwing van de verantwoordingspraktijk voor transformatie van het Sociale Domein
 • Transformeren als 3e orde leren
 • Van onderstroom naar bovenstroom: pioniers in de praktijk en de wetenschap

10.00u

annemarie-van-daalen

Annemarie van Dalen

Nieuw Organiseren vraagt om Nieuw Verantwoorden

Annemarie van Dalen - Bestuurder van De Opvoedpoli en Care Express en toezichthouder in de gehandicaptenzorg. Auteur van 'Uit de   schaduw van het zorgsysteem' en  'Zorgvernieuwing - over anders besturen en organiseren'

 • De essentie van Zorgvernieuwing & Nieuw Organiseren
 • Negatieve effecten van verticale, harde verantwoording
 • Besturing en Meervoudige Verantwoording
 • Praktijkvoorbeelden
 • De opgave voor gemeenten en alle partners in het Sociale Domein

10.45u

Koffie en thee

11.00u

ed-vosselman

Ed Vosselman

Verantwoording: van afrekenen naar leren

Ed Vosselman - Hoogleraar Management Control voor de publieke en non-profitsector. Auteur ‘management Accounting en Control’

 • Hoe veranderen we ons mensbeeld van georganiseerd wantrouwen naar geïnformeerd vertrouwen?
 • Calculatieve vormen van verantwoording: cijfers aan de basis van taakstellingen en 'afrekening'
 • Narratieve vormen van verantwoording: verantwoording op basis van uitleg over het handelen in concrete situaties
 • Intelligente vormen van verantwoording: cijfers en verhalen (tellen en vertellen) in dienst van een voortdurend leerproces
 • Voorbeelden van intelligente verantwoording uit onderwijs en zorg

11.45u

Cruciale vragen en praktische uitdagingen

12.30u

Lunchpauze

Pionieerspraktijken Nieuw Verantwoorden

13.15u

Ruud-Klarenbeek

Ruud Klarenbeek

Doen we wat nodig is?

Inspiratiesessie deel 1 - Ruud Klarenbeek - Directeur J.P. van den Bent stichting

 • Door ervaringen van professionals en cliënten centraal te zetten in hun verantwoordingspraktijk
 • Intelligente vormen van verantwoording: cijfers en verhalen (tellen en vertellen) in dienst van een voortdurend leerproces
 • Niet te blijven hangen in oude manieren van werken, ingegeven door verlies aan controle

13.45u

a Prins

Inspiratiesessie deel 2 - Wilma Prins -Strateeg Transformatie Jeugd binnen het sociale domein - Gemeente Utrecht

 • Sturen en verantwoorden volgens de bedoeling
 • Op zoek naar een sturingsmodel passend bij onze leidende principes
 • In de kern draait het om partnerschap en om duiden in dialoog
 • Leren door te doen en de dilemma’s in de praktijk

14.15u

Korte pauze

14.30u

jan-smit

Jan Smit

Aan de slag met ‘transformatiedialogen’

 • Wat voor vormen van 'vertellen' zijn er?
 • Hoe, wanneer en in welke context pas je spiegelgesprekken, visitaties, etc. toe?
 • Wat zijn effectieve methoden om verhalen goed over te brengen

Toelichting door dagvoorzitter Jan Smit - Partner Broosz

15.00u

Vertaling naar uw eigen praktijk

Welke inzichten zijn opgedaan? Wat spreekt u aan? Waar ziet u mogelijkheden in uw eigen praktijk? En welke kennis heeft u nog nodig voor een eerste stap en/of vervolgstap? 

Interactieve sessie in kleine groepen

15.30u

Cruciale inzichten & observaties

Een slotgesprek, met sprekers van de middag en de deelnemers onder leiding van de dagvoorzitter.

16.15u

Einde programma met afsluitende borrel