Bedrijfsvoering in het sociaal domein

De vertaalslag van de drie decentralisaties naar beleid, sturing en beheersing

Collegereeks: 15, 29 mei en 5, 12, 19 en 26 juni 2018
Nyenrode Universiteit te Breukelen

Home | Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

Decentralisaties en de bedrijfsvoeringsaspecten
Gemeenten, gemeentelijke diensten, (jeugd)zorg- en welzijnsinstellingen staan enorm onder druk. Of het nu gaat om financiën, informatiemanagement, verantwoording of regionale en ketensamenwerking; een nieuwe aanpak en inrichting van bedrijfsprocessen is cruciaal voor het komen tot transformatie.

Inspirerende hoogleraren en ervaren praktijksprekers
Tijdens zes colleges geven inspirerende hoogleraren en praktijksprekers aan hoe u uw bedrijfsvoering goed aansluit op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Hoor onder meer:

  • Betekenis economische en sociale innovaties voor het sociaal domein
    Prof. dr. ir. Jan Rotmans - Hoogleraar transities en transitiemanagement Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Informatiemanagement in het sociaal domein
    Peter Ruijters - Informatiemanager sociaal domein, gemeente ’s-Hertogenbosch
  • Ketenregie, sturing en (regionale) samenwerking in het sociaal domein
    Prof. dr. Marcel Boogers - Bijzonder hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente

Zorg dat u de uitdagingen het hoofd biedt en de juiste goede sturing en advies kan blijven geven. Op het juiste moment, efficiënt, resultaatgericht en met gezag.

Een initiatief van: