Partners


De VIND kennisbanken geven professionele ondersteuning bij het in de praktijk brengen van wet- en regelgeving.

meer informatie 


Advante is een bureau voor advies, management en opleiding. Advante is gespecialiseerd in het inrichten en continu verbeteren van organisaties, waarbij de focus ligt op proces en informatie.
De missie: organisaties zo inrichten dat gemeenten hun ambitie realiseren.

meer informatie 


Wij zijn er voor uw gemeente
Het A+O fonds ondersteunt de overheid op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid. Dit op basis van drie peilers:

  • Overheid in beweging
  • Meester in je werk
  • Basis op orde

meer informatie