Dag van het Sociaal Domein | Programma

Samenwerken aan een nieuwe sociale infrastructuur

11 mei 2017, MediaPlaza, Jaarbeurs Utrecht

Home | Programma | Sessies | Sprekers | Informatie | Inschrijven

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Jan Smit

Opening door dagvoorzitter Jan Smit - Partner Broosz

09.45u

Wim-Gorissen

Wim GorissenSturing op kwaliteit - verbinden van beleid en uitvoering

Wim Gorissen - Directeur Effectiviteit en Vakmanschap, Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

  • Zinvol in gesprek over kwaliteit; hoe doe je dat tussen gemeente en aanbieder?
  • Effectieve interventies; wat verstaan we eronder en hoe te gebruiken in uw sturingsvisie?
  • Lerend en ontwikkelend doen

 

10.15u

Arjo Klamer

Werken aan een socialiserende gemeente – hype of noodzaak?

Arjo Klamer - Wethouder, gemeente Hilversum en hoogleraar Culturele Economie Erasmus Universiteit Rotterdam en lector Sociale Innovatie Fontys Hogeschool 

  • Hoe de gemeente Hilversum werkt aan het duiden en monitoren van kwaliteiten
  • Impact van regionale samenwerking op transformatie
  • Hoe te balanceren tussen op tijd opschalen en zorg naar voren halen?

Na deze lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

11.00u

Netwerkpauze

11.30u

toke-tom

Toke Tom

Experimenten die maatwerk mogelijk maken – City Deal Inclusieve Stad

Toke Tom - Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Utrecht

Toke Tom bespreekt met je de best practices & learnings van de City Deal Inclusieve Stad. Dit initiatief van 5 grote gemeenten en 3 ministeries om integrale aanpak te bevorderen, bestaat uit experimenten met nieuwe vormen van ondersteuning voor huishoudens met meerdere problemen. Om te bekijken wat echte oplossingen zijn, mogen de grenzen van regelgeving worden opgezocht!

Na deze lezing is er gelegenheid om vragen te stellen.

12.15u

anke-siegers

Anke Siegers

Sleutels tot succes - Eigenaarschap en samensturing

Anke Siegers - Organisatiepsycholoog, conflictbemiddelaar en kantelaar

Werkt u al gekanteld? - Anke Siegers daagt je uit en schetst ontwikkelingen in het sociale domein die momenteel plaatsvinden, oa vanuit het perspectief van de transitietheorie, aangevuld met praktijkverhalen. Gemeenten zetten in op de door haar ontwikkelde 'Nieuwe Route' waardoor cliënten/burgers en hulpverleners/ambtenaren samen kunnen werken vanuit gedragen plannen.

13.00u

Lunch

jeroen-van-acquoy

Jeroen van Acquoy

Lunchsessie 'Veilig op Huisbezoek'
Jeroen van Acquoy - Business Development Director, SoloProtect

Tijdens de sessie “Veilig op huisbezoek” zal Jeroen van Acquoy, Business Development Director bij SoloProtect, meer vertellen over de risico’s van het alleenwerken tijdens een huisbezoek. Tevens zal hij tips geven om veiliger alleen te werken. Deze tips kan je waarschijnlijk goed gebruiken bij een volgend huisbezoek.

 

Sociaal Domein Festival – leren, doen en ervaren

13.50u

Ronde 1

1.1 Van 18-min naar 18-plus
Tijdens deze sessie hoor je hoe de gemeente Leidschendam-Voorburg aan de slag is gegaan met een pilot om de overgang voor kwetsbare jongeren naar hun volwassenheid beter vorm te geven. Lees verder

1.2 Venlose aanpak 3D
In deze workshop leggen wij uit welke onderdelen wij hebben ontwikkeld en hoe deze samen de Venlose aanpak 3D vormen. Lees verder

1.3 Integraal PGB, tussen droom en daad
In deze workshop wordt je meegenomen in de ervaringen die met de pilot I-PGB sinds 2015 zijn opgedaan. Lees verder

1.4 Inzicht in aanbod en kwaliteit van ondersteuning, voor en door inwoners
In deze workshop maak je kennis met een instrument, ZOWijzer, waarmee inwoners van jouw gemeente de mogelijkheid krijgen om zelf gecontracteerde zorg of ondersteuning te vinden en de kwaliteit ervan te bekijken en te kiezen. Lees verder

14.40u

Doorloop naar 2e ronde (gelegenheid voor koffie en thee)

15.00u

Ronde 2

2.1 Effectmeting in het sociaal domein
Gezamenlijk de outcome bepalen van het mantelzorgbeleid in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Lees verder

2.2 "Regeling-loos" werken in een keten van werk en zorg?
Ervaringen uit het Rijk van Nijmegen. Onze eerste ervaringen na de decentralisatie van taken delen we graag in een workshop waarin we ook benieuwd zijn naar ervaringen elders. Lees verder

2.3 Integraal werken met jongeren in het sociaal domein met de omgekeerde toets
In deze workshop gaan we in op de grondwaarden van de verschillende wetten in het sociaal domein. Lees verder

2.4 'Betrekken, boeien, binden en verbinden'
In deze workshop hoor je een best practice in de gemeente Den Helder geïntroduceerde ontwikkelcirkel waarmee duurzaam succesfactoren voor transformatie ingebed worden in de organisatie en medewerkers op basis van de drie leerniveaus (kennis, inzicht en handelen) gefaciliteerd worden in hun professionele ontwikkeling. Lees verder

15.45u

Doorloop naar 3e ronde (gelegenheid voor koffie en thee)

16.00u

Ronde 3

3.1 Aansluiten bij de draagkracht van mensen!
De eerste resultaten van het onderzoek van Universiteit Twente en BMC Advies in acht gemeenten worden in deze meet & greet gedeeld, evenals de consequenties voor sturing en inrichting van het sociaal domein. Lees verder

3.2 Hoe neem je laaggeletterdheid mee in het sociale domein?
Na het volgen van de workshop heb je een beter beeld van de problematiek van laaggeletterden en concrete handvatten om ermee aan de slag te gaan in het sociaal domein. Lees verder

3.3 Gemeente Groningen op weg naar een optimale samenwerking met inwoners, wijkteams, zorginstellingen en huisartsen
De gemeente Groningen werkt in het sociaal domein met WIJ-teams. De technieken zijn er, maar hoe gaat u dit allemaal realiseren? In deze workshop bespreken we een aantal praktijkvoorbeelden (zoals de gemeente Groningen en andere gemeenten). Lees verder

3.4 De Werkgemeenschap als nieuwe sociale infrastructuur
In deze workshop gaat u in op verschillende vragen: wat zijn de uitgangspunten van de werkgemeenschap? Hoe staat u tegenover die uitgangspunten? Wat leren we van de pioniers in het veld? Welke mogelijkheden ziet u in uw eigen praktijk? Lees verder

16.45u

Netwerkborrel