“Met AI gaan we buiten het terrein van de wet”

1

Naam: Joris Boumans (41)
Studie: Filosofie (Tilburg University)
Afgestudeerd op: AI en legitimiteit van de politie
Werkt: Dienst Regionale Informatieorganisatie, Eenheid Oost-Brabant

De mogelijkheden van artificial intelligence (AI) zijn groot, ook voor de politie. Denk aan verbetering van de dienstverlening, van de strategische personeelsbezetting maar vooral ook van het duiden en voorspellen van data uit de informatiekolom. Tegelijkertijd zijn er ook bedreigingen, schrijft teamchef Joris Boumans (Regionale Informatie en Informatieknooppunten, Eenheid Oost-Brabant) in zijn masterscriptie (‘Technologische Evoluties in Wetshandhaving en Legitimiteit. Tussen optimisme en onbehagen’). Bij AI is sprake van een black box-probleem, betoogt Boumans. “We kunnen niet goed uitleggen hoe de output van deze technologie tot stand komt.” Dat heeft uiteindelijk gevolgen voor de legitimiteit van de politie. “AI is een onontgonnen en ongereguleerd terrein. Door buiten het domein van de wet te gaan, komt de legitimiteit in gevaar.” De politie moet daarom niet wachten op de wetgever maar zelf aan de slag met regels voor het gebruik van AI, vindt de master Filosofie. Bij voorkeur met andere maatschappelijke partijen. Zodat ze zo goed mogelijk kan uitleggen aan de samenleving wat ze doet en waarom. Met zijn scriptie wil Boumans het debat over AI losmaken. “We komen bij de politie in aanraking met de meest complexe ethische vraagstukken. Het is goed om te merken dat er ruimte ontstaat voor het nadenken hierover.”

Over Auteur

Avatar

1 reactie

  1. Avatar
    Bert van Leuven op

    Gelukkig dat intern bij politie ook op wetenschappelijk niveau wordt nagedacht over nadelige effecten van Artificial Intelligence. Met name de ethische vraagstukken (o.a. als gevolg van -gedeeltelijk onjuiste resultaten van het systeem). Er gaan zelfs (in USA, UK) overwegingen dat sommige AI systemen niet aangepast zouden moeten (resp. zouden kunnen) worden. Zie ook: https://www.vox.com/future-perfect/2019/4/19/18412674/ai-bias-facial-recognition-black-gay-transgender

Reageer