Afgestudeerd | “Neem ook mensen aan die buiten de lijntjes kleuren”

0

Naam: Sanne Visser MSc/MCI
Scriptie: Het verband tussen leercondities en het verwerven van leiderschapsvaardigheden gemodereerd door persoonlijkheidskenmerken
Studie: Master Levenslooppsychologie
Werkt: teamchef Bereden Politie (Landelijke Eenheid)

Werkplekleren is een belangrijke pijler van het nieuwe leiderschapsonderwijs aan de Politieacademie. Met de leercondities reflectie, feedback en coaching worden studenten gestimuleerd op de werkplek te leren. De mogelijke invloed van persoonlijkheidskenmerken op deze vorm van informeel leren is wetenschappelijk nauwelijks onderzocht. Teamchef Sanne Visser sprong in dit gat. De onderzoekster bekeek met name twee persoonlijkheidskenmerken: consciëntieusheid en het openstaan voor nieuwe ervaringen. Van de 105 respondenten scoorde de meerderheid hoger op plichtsgetrouwheid dan op het openstaan voor nieuwe ervaringen. Op papier wordt weliswaar veel belang gehecht aan deze laatste eigenschap, onder de respondenten blijkt deze minder dominant. Sanne Visser: “Wellicht een goed idee om bij de werving meer aandacht te hebben voor mensen die buiten te lijntjes kleuren.” Eenzelfde eenzijdigheid ontdekte ze in de managementrollen die de nieuwe politieleiders krijgen aangeleerd. Samenwerken is daarbij een heel sterk punt. “Logisch, bij een incident moet je kunnen rekenen op collega’s.” Maar de vaardigheid “creëren”, zo belangrijk voor veranderingsprocessen en innoveren, is minder goed ontwikkeld.

Over Auteur

Avatar

Reageer