Bezocht | Informatiegestuurde politie

1

Antwerpen was op 12 maart 2020 het decor voor de studiemiddag over Informatiegestuurde politie, georganiseerd door Cahiers voor Politiestudies ter ere van het uitkomen van cahier nummer 54 over dit onderwerp. De bijeenkomst werd geopend door hoofdredacteur Elke Devroe die aangaf voortaan bij het verschijnen van een cahier een studiebijeenkomst te zullen organiseren. De cahiers voor Politiestudies vormen altijd een combinatie van wetenschappers en professionals. De hoge kwaliteit van de artikelen wordt geborgd door een ‘double blinded peer review’.

Diverse sprekers, die tevens (mede) auteur zijn van een artikel in dit nummer, voerden het woord. Ik zal een aantal interessante gedachten van deze sprekers noemen. Mark Crispel, korpschef van Zennevallei, zet vanuit meerdere databronnen stevig in op gerichte surveillance, maar merkt dat veel collega’s van de pragmatische generatie onvoldoende digitaal vaardig zijn en zich niet altijd aan de opdracht houden om in een bepaald gebied te surveilleren.

Jelle Janssens analyseerde vanuit zijn lopende onderzoek helder de stand van zaken van de informatiegestuurde politie in België en waarschuwde voor ‘infobesitas’, de zucht naar steeds meer informatie zonder te kaderen en zonder betekenis te geven aan deze informatie. Daarnaast wijst Janssens erop dat Intelligence Led Policing niet hetzelfde is als predictive policing.

Wat mij betreft mag het voorspellen van criminaliteit alleen gezien worden als een hulpmiddel voor het politiestraatwerk: ik ben namelijk terecht trots op de tegendraadse en eigenwijze politiemensen die hun intuïtie volgen. Dat ik niet de enige ben met aarzelingen blijkt wel uit het hoofdstuk in dit Cahier van De Koning, die een aanzienlijke kloof waarneemt tussen de beloftes van predictive policing en de praktijk (De Koning, 2020). En volgens Boba Santos is predictive policing niet meer dan ‘oude wijn in nieuwe zakken’ en zijn de analysetechnieken nog niet voldoende ‘evidence-based’ (Boba Santos, 2019). Er is nog een lange weg te gaan.

Meer lezen
Boba Santos, R. (2019). Predictive Policing: Where’s the Evidence? In D. L. Weisburd & A. A. Braga (Eds.), Police Innovation: Contrasting Perspectives (Second, pp. 366–398). Cambridge: Cambridge University Press.
De Koning, B. (2020). Pretenties van predictive policing. Data zonder daadkracht. In J. Janssens, W. Broer, M. Crispel, & R. Salet (Eds.), Cahiers voor Politiestudies nummer 54: Informatiegestuurde politie (pp. 55–68). Oud-Turnhout/Den Bosch: Gompel & Svacina.

1 reactie

  1. Avatar
    Joery Matthys op

    Een interessante studiedag met een aantal levendige discussies, heel tevreden om er nog deel van te hebben kunnen uitmaken, want niet zo veel later zijn in België heel wat soortgelijke evenementen uitgesteld.

    De presentatie en de latere moderatie van het debat door Jelle Janssens was zeer sterk, vooral naar België toe waarschijnlijk wat confronterend, omdat tekortkomingen openlijk werden aangeduid. Dat was mogelijk omdat het duidelijk was dat de spreker wel de beste bedoelingen had, namelijk verbeteringen mogelijk maken door te wijzen op wat er niet goed is. Zeer verfrissend. Maar ook het etnografisch werk rond predictive policing door Lauren Waardenburg van het KIN Center for Digital Innovation was zeer interessant, gezien het een meer operationele blik gaf op hoe huidig in Nederland wordt omgegaan met het Criminaliteit Anticipatie Systeem.

    In verband met dat laatste waarschuwen mijn college Vlad Niculescu-Dinca en ikzelf, beiden deel van het Institute of Security and Global Affairs aan de Universiteit Leiden, om te veel te denken dat dit oude wijn in nieuwe zakken is. Ook wij zien een evolutie vanuit het community policing idee, maar vanuit het standpunt van toezicht kan dit idee van “niets nieuws” leiden tot het niet specifiek aandacht schenken aan deze uiteindelijk toch nieuwe manier van werken door de politie. Terwijl specifiek toezicht volgens ons toch nodig is. Dit artikel is te vinden in het volgende Cahier Politiestudies rond “Toezicht op de Politie”.

Reageer