Bezocht | Narcostad aan de Amstel

0

In een stampvol debatcentrum De Rode Hoed debatteren op 28 januari deskundigen over drugscriminelen in de ‘narcostad aan de Amstel’. Ze zijn jong, ze gebruiken veel geweld en ze plegen vaker ‘vergismoorden’, blijkt uit eerder onderzoek naar deze groep. Lector jeugdcriminaliteit Jan Dirk de Jong (Hogeschool Leiden) schetst hoe de drugscriminelen in de hoofdstad zich onderscheiden. Opgroeien in multiprobleem-gezinnen, armoede en een zwijgcultuur geldt ook voor voorgaande generaties.
Nieuw is de grote rol van social media die de groepsdruk versterkt. Ook noemt hij de huidige (dure) straatcultuur en de gerichtheid op wapenbezit. Door de concentratie in de opsporing op high impact crimes kon deze generatie-‘Schijt aan alles’ volgens de lector snel groeien. Inmiddels proberen opsporing én hulpverlening grip te krijgen. Wat daarbij niet helpt, stelt hij, is deze jongeren buiten de samenleving plaatsen.
Ook Andrea Harrell, werkzaam op een roc, pleit voor meer empathie voor de groep jongeren die worden meegezogen in de criminaliteit. “Dit is ons gezamenlijk probleem, dat besef mis ik te vaak.” In een wijk waar iedereen zich bezighoudt met drugscriminaliteit, kun je niet spreken van een keuze, stelt Augusto de Campos Neto, adviseur sociale stabiliteit bij de Rijksoverheid.
Willen hulpverleners en politie een verschil maken, dan moeten ze kunnen “connecten”, denkt hij. Een eigenschap die ze niet altijd hebben. Ook rapper en projectleider jeugd en veiligheid Safoan Mokhtari mist het ‘binnenperspectief’. Hulpverlening én politie staan vaak te ver van deze groepen af. In de komende maanden volgen nog 2 bijeenkomsten, eerst over de problemen in Brabant (2 maart) en vervolgens over ondermijnende drugscriminaliteit (6 april).

Reageer