COLUMN | “Waarom politiemensen minder vertrouwen hebben dan burgers”

0

Recent zijn de uitkomsten van de Vertrouwens- en Reputatiemonitor 2018 naar buiten gebracht. Het goede nieuws: het vertrouwen van de burgers in de politie is toegenomen. Helaas blijkt dat politiemensen minder vertrouwen hebben in de eigen organisatie en dat verrast mij niet. Politiemensen blijken vooral werkgeverschap, de kwaliteit van de ICT-systemen en leiderschap lager te beoordelen dan voorheen. Waar zit dat in?

De werk- en roosterdruk is voor veel collega’s te hoog. Dit heeft deels te maken met de disbalans in leeftijdsopbouw, vergroot door de verhoging van de AOW-leeftijd. De uren van collega’s die RPU genieten mogen niet worden gecompenseerd, er is geld noch formatieruimte om die weggevallen uren te compenseren. Het aantal collega’s dat RPU geniet of een vorm van (levensloop)verlof neemt verder toe. Bovendien hebben collega’s van 55 jaar of ouder, terecht, recht op ontheffing van nachtdiensten. Probleem is dat er wel 24/7 politie nodig blijft, dus ook in de nachtelijke uren. Deze inzet komt op een steeds kleinere groep neer, die onevenredig belast wordt. Handhavers springen in de gaten die vallen maar niet iedereen is gelukkig met die oplossing. Het verlagen van de AOW-leeftijd zou verlichting kunnen geven, eenvoudige oplossingen zijn er niet.

Veel ICT-systemen zijn nog onvoldoende gebruiksvriendelijk, traag, storingsgevoelig en inefficiënt. Er is en wordt hard gewerkt aan de vernieuwing/verbetering van ICT-systemen in de verschillende domeinen binnen de politie. Dit zijn trage, dure trajecten met hindernissen op allerlei vlakken (financieel, juridisch, aanbestedingen, capaciteit). Er is de afgelopen jaren al enorm veel verbeterd, maar collega’s zien vooral de beperkingen waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd en snappen niet dat die niet sneller worden weggenomen.

Tot slot leiderschap. Bij de vorming van de Nationale Politie is daar veel in geïnvesteerd, maar de start was moeizaam. De keuze om slechts 4 niveaus van leidinggevende te benoemen, blijkt in de praktijk ongelukkig. We hebben één korpschef, maar het gros van de organisatie kent hem alleen uit de krant. Hij is niet ‘onze chef’, zoals de regionale korpschefs dat vroeger vaak wel waren. Je kúnt niet écht in verbinding zijn met 64.000 collega’s. Maar dat kun je ook niet met 6000 collega’s (eenheidschefs) en ook als sectorhoofd vind ik het lastig om steeds zichtbaar en benaderbaar te zijn voor 950 mensen die binnen DLOS werken. Van teamchefs verwachten wij dat zij persoonlijk leiding geven aan zo’n 100 m/v. Ook dat lukt natuurlijk nauwelijks. De span of control is te groot geworden, terwijl de behoefte aan persoonlijke aandacht van de leidinggevende gelijk is gebleven of, door alle reorganisatieperikelen, zelfs is gegroeid. Voeg daarbij de belasting die beheer met zich meebrengt en het gebrek aan administratieve ondersteuning en de knelpunten worden duidelijk.

Het besluit om iedere leidinggevende van zijn/haar plek te halen en vervolgens iedereen te laten solliciteren, volgens spelregels die de uitkomst van die stoelendans voorspelbaar maakten, heeft weinig goeds gedaan voor het gevoel van waardering en loyaliteit naar de organisatie. Daarbij hebben veel teams 2, zelfs 3 nevengeschikte teamchefs gekregen en dat bleek niet altijd een gelukkige keuze. Leidinggevenden zijn in een duobaan gedwongen en leken daar niet altijd op voorbereid. Als altijd is communicatie het sleutelwoord, maar is nauwelijks tijd om echt met elkaar te praten.

Ik zie lichtpuntjes! Gesprekken gaan weer over het vak, het werk en de resultaten en minder over chagrijn en arbeidsvoorwaarden. Uit de monitor blijkt hoe betrokken en trots politiemensen op hun vak zijn, voor mij ligt daar de sleutel. Leidinggevende lijken iets meer ruimte te krijgen om na te denken over de middellange termijn, zetten operationeel experts- en specialisten beter in en krijgen langzaam meer mandaat. Er is nog genoeg te doen, daar biedt de monitor een mooie aanzet toe!

Hoge scores in de Vertrouwensmonitor, is dit terecht of onterecht? Doe mee aan de poll (rechts) en lees de uitslag in het komende Tijdschrift voor de Politie.

Reageer