Vakliteratuur – Niet alleen voor nieuwkomers

0

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zullen bekend zijn op het moment dat deze editie van Het Tijdschrift voor de politie uw deurmat raakt. Ongetwijfeld zullen er ook in uw woon- en werkomgeving weer flink wat nieuwe raadsleden gekozen zijn. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een boekje uitgegeven dat zeer informatief is voor deze nieuwe spelers in het veld.

Overleggen, regelen, onderhandelen
In de uitgave wordt op zeer toegankelijke wijze beschreven wat de rol is van de gemeente en van raadsleden in het bijzonder op het gebied van veiligheid. Dat kan ook nog wel eens verhelderend zijn voor meer ervaren leidinggevenden bij de politie. Want sinds 2015 is er nogal wat veranderd in de wet- en regelgeving die ook van invloed is op veiligheidsvraagstukken (Participatiewet, Jeugdwet en van AWBZ naar WMO). Met drie transities in het sociaal domein (de zogeheten decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp) zijn gemeenten primair verantwoordelijk geworden voor een groot aantal vraagstukken met raakvlakken op het gebied van veiligheid en veiligheidsbeleving. Terugkerende TBS’ers in de wijk, (woon-)overlastgevende personen met verward gedrag, criminele jongeren…Thema’s die voor de politie niet nieuw zijn, maar van de gemeente en dus ook gemeenteraadsleden een andere rol vragen. Samenwerking op het gebied van veiligheid en zorg wordt steeds belangrijker om een passend antwoord te vinden voor de problemen van nu.
Ondanks de soms kritische geluiden van het lokale bestuur en leidinggevenden van de politie over de afgenomen speelruimte van, en invloed op, de lokale inzet van de politie sinds de vorming van de NP, valt er nog heel wat te overleggen, te regelen en te onderhandelen op lokaal niveau. Dan biedt een onervaren, slecht ingevoerde partner in overleg of onderhandeling – in tegenstelling tot je misschien zou verwachten – op de langere termijn zeker geen voordeel. Integendeel, een goed ingevoerde gemeenteraad komt de veiligheid in de wijken ten goede.

Thema’s
De uitgave van het CCV maakt inzichtelijk welke taken en verantwoordelijkheden bij welke partij liggen. Aan de orde komen onder andere Jeugd, Huiselijk geweld, Drugs en Cameratoezicht. Deze thema’s zijn gekozen op basis van een enquête onder gemeenteraadsleden (Raadsleden en Veiligheid 2015). Het CCV vulde de door de raadsleden genoemde thema’s aan met onderwerpen die nu actueel zijn zoals Ondermijning en Veiligheid en zorg.
Verkeersveiligheid is daarbij, naar mijn mening ten onrechte, niet meegenomen. Navraag bij de auteur leert dat dit in de beleving van het CCV niet specifiek een kwestie van openbare orde en veiligheid is. Maar ik ervaar het bijvoorbeeld in de lokale politiek in mijn eigen omgeving wel degelijk als een heikel punt. En als er in Nederland toch twaalf mensen per week om het leven komen in het verkeer tegenover bijvoorbeeld gemiddeld twee moorden per week (CBS 2016)…
Wat verder opvalt is de niet te onderbouwen stelling dat het aantal verwarde personen de laatste jaren explosief zou zijn toegenomen. Op die problematiek komt dit Tijdschrift in de volgende editie overigens terug. Maar ondanks deze puntjes van kritiek beveel ik de uitgave van harte aan.

A. Weggelaar (2018), Focus op Veiligheid. Een kennismaking met lokaal veiligheidsbeleid voor (nieuwe) raadsleden, uitgegeven door CCV, 30 pagina’s, info@hetccv.nl.

Reageer