Afgestudeerd | ’Wees zuinig op betrokkenheid oudere collega’s’

0

Naam: Joost van Corstanje
Scriptie: Duurzame inzetbaarheid. Wat heb jij nodig?
Studie: Toegepaste psychologie (Fontys Hogeschool)
Werkt: Trajectbegeleider PDC Eenheid Zeeland-West-Babant

De politie vergrijst. Dat vraagt om beleid ‘op maat’ voor ervaren en oudere medewerkers, zodat zij goed inzetbaar blijven. Trajectbegeleider Joost van Corstanje onderzocht bij de Eenheid Zeeland-West-Brabant wat de behoeften zijn van oudere werknemers om duurzaam inzetbaar te blijven. Hij deed literatuuronderzoek en interviewde 10 oudere politiecollega’s in Walcheren, binnen de eenheid het basisteam met de hoogste ‘grijze druk’. Duurzame inzetbaarheid vindt plaats in dialoog, stelt de onderzoeker. “Deze vraagt inbreng van zowel leidinggevende als medewerker.” De gesprekscyclus is daarvoor een goede plek, maar daarin komen niet altijd de belangrijkste dimensies aan bod. Eigenlijk moet dit onderwerp veel vaker besproken worden, vindt de onderzoeker. Uit literatuuronderzoek blijkt dat met name drie behoeften bij oudere werknemers eruit springen: competentie, autonomie en verbondenheid. Het samen werken aan een groter doel is een belangrijke motivator. “Wat opviel is de grote betrokkenheid van deze medewerkers. Iets om zuinig op te zijn.” Oprechte aandacht voor de zaken waar zij tegenaan lopen, zoals planning, is daarbij een voorwaarde. “Goed om dit dichtbij de collega’s te organiseren zodat rekening kan worden gehouden met de werk-privébalans.”

Reageer