Column | “In digitale wereld zijn nieuwe opsporingstechnieken nodig”

0

Onze leefomgeving digitaliseert in een rap tempo. Het dagelijks leven zal steeds meer digitale sporen achterlaten en dat geldt ook voor criminaliteit. Dit heeft gevolgen voor de aanpak en benadering van opsporing in het algemeen. Om criminaliteit effectief te kunnen bestrijden is het nodig oude patronen los te laten en vooruit te kijken. Centraal in de strategie van opsporing zou mijns inziens de digitale verbinding tussen burgers, bedrijven en (overheids-) instellingen, politie en Openbaar Ministerie (OM) moeten staan. De grote hoeveelheden aan data zijn niet meer handmatig bij te werken (denk bijvoorbeeld aan de aangiften: deze moeten niet meer handmatig worden uitgetypt) en daaraan moet de capaciteit voor opsporing ook niet worden besteed. De politie zal moeten overschakelen naar het gebruik van Artificial Intelligence (AI) en het virtueel opsporen en hulpverlenen.

In een digitale wereld gaat alles veel sneller en zijn klassieke opsporingsmethodieken te traag en arbeidsintensief. Opsporing zal beter van digitale bronnen moeten gebruikmaken die in de samenleving beschikbaar zijn en deze in het opsporingsproces moeten integreren. De opsporingsorganisatie zal hierop moeten aansluiten. De verbinding met burgers kan digitaal worden geïntensiveerd. Veel meer dan nu kunnen zij ondersteunen met digitaal melden van verdachte situaties, vermoedelijke criminaliteit, het doen van aangiften en ga zo maar door. Een speciale politie app zou dit kunnen faciliteren. Met deze app kunnen gesproken berichten, tekst, foto’s en video’s worden doorgezonden als digitale melding (denk hierbij ook aan misdaad anoniem melden) en /of aangifte. Data die binnenkomt kan centraal door een landelijk digitaal centrum (dit kan een virtueel centrum zijn) worden beoordeeld, gefilterd en geanalyseerd. Rekening houdend met privacywetgeving en opsporingswetgeving kan met behulp van AI snel worden beoordeeld of ondersteuning nodig is en zo ja, welke digitale 1e ondersteuning kan worden verleend.

Met de GPS-locatie op het moment van melden kan gericht en snel hulp en ondersteuning worden geboden als de situatie dit vereist. De 112 melding, noodmeldingen/alerts, AMBER alert etc. kunnen eveneens in de app worden overgenomen Er kan ook direct contact met de melders worden gezocht om nadere informatie in te winnen. In geval van ernstige (be-)dreiging, of in het belang van opsporing voor een bepaalde omgeving kan besloten worden en pushbericht te sturen naar burgers in de omgeving of naar een specifieke groep van burgers (denk bijvoorbeeld aan buurtpreventie/ buurtwacht). Virtueel opsporen en hulpverlenen leidt tot snellere toegang ter plaatse en tot meer en gerichtere informatie, waardoor schaarse capaciteit gerichter en effectiever kan worden ingezet.

Op basis van het type zaak kan dankzij AI het landelijke centrum gericht doorschakelen naar specialisten die op basis van planning ingeschakeld kunnen worden, ongeacht de werkelijke locatie waar zij zich bevinden. Afhankelijk van de aard van de situatie kan multidisciplinair worden geschakeld en kunnen virtuele onderzoeksteams worden gevormd. Deze kunnen indien nodig worden aangevuld met politie die ter plaatse is en met smart phone, bodycams en andere digitale tools aanvullende informatie verstrekken over de zaak. Het digitale centrum kan rechtshulpverzoeken indienen, contacten met internationale instellingen leggen zoals Europol, vliegverkeerdata opvragen en analyseren, verbinding opvragen met openbare camerabeelden en telecommunicatienetwerken conform de geldende wetgeving en procedures.

Als buitenstaander zal ik ongetwijfeld een aantal zaken niet hebben besproken of toegelicht. Evenmin ken ik de details van de huidige opsporingstechnieken en sta op redelijke afstand van de opsporingswereld. Mijn intentie is dan ook niet het werkelijke antwoord te geven op hoe ideale organisatie en inzet van opsporing er uit zou moeten zien. Ik hoop slechts een steentje in de vijver te gooien en een idee aan te reiken.

> De wendbare en weerbare politie is ook het thema van de volgende editie. Reageren op deze column? Mail naar S.Klaassen@Sdu.nl

Reageer