De duurzame politie

0

Waarom rijdt de politie nog steeds niet elektrisch?, vraagt Marcel Bruinsma zich af. Daar wordt volop aan gewerkt, reageert Marjorie Jans. Juist door de grote omvang van wagenpark en vastgoedportefeuille kan de politie een grote duurzame bijdrage leveren. 

“Waar blijven de elektrische voertuigen?”
Marcel Bruinsma
Voormalig hoofd School voor Recherche

Momenteel gaat de maatschappelijke discussie niet meer over óf maar over wannéér we alleen nog maar elektrische auto’s kunnen kopen. De hele infrastructuur wordt daar de komende jaren op aangepast, met een korte ‘stekkerstop’ kan je straks weer 150 km verder rijden. Voldoende voor een paar uur surveillance lijkt mij, zeker in de bebouwde kom.
Maar als ik eens goed om me heen kijk en luister, zie en hoor ik nog weinig initiatieven op dit vlak binnen ons korps. Zeker, ik zie bij politiebureaus al geregeld laadpalen, maar deze lijken vooral voor auto’s van bezoekers en medewerkers te zijn. Op de snelwegen zie je onze collega’s in een forse Audi A6 rijden, met een 3-liter 6-cylinder dieselmotor. U weet wel, bekend van de sjoemelsoftware. En het surveillancevoertuig voor in de stad, die Mercedes B-klasse, of de bussen c.q. transporters? Zeker niet elektrisch. Het onopvallende vervoer dan, voor bijvoorbeeld de wijkagent? Uh, nee ook niet elektrisch. Vooruit, elektrische scooters heeft het korps dan toch wel? Beperkt zegt u? In mijn gemeente rijden de boa’s er wel al enige tijd op, tot volle tevredenheid.
Als korps hebben we kennelijk nog niet gekozen voor elektrisch rijden, ik begrijp zelfs ook nog niet voor hybride auto’s die deels elektrisch kunnen rijden. Waarom jaren wachten met de omschakeling waar het wel kan? Of mis ik iets? Zeker met zo’n groot wagen-/voertuigpark van het korps zouden we als politie een goede voorbeeldfunctie kunnen hebben. De vraag breder trekkend: hoe zit het met ons milieubewustzijn, zijn we op de goede weg als we het hebben over duurzaamheid?

“Kijken naar waar we meeste impact maken ”
Majorie Jans
Portefeuillehouder

Goed om te horen dat er steeds meer mensen bezig zijn met de verduurzaming, dit is zeker voor de politie een belangrijk onderwerp. Als werkgever maar ook kijkend naar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gelukkig kan ik vertellen dat we hier mee bezig zijn en op onderdelen al mooie stappen hebben gezet. Een daarvan is het nieuwe cateringcontract met zijn duurzaamheidseisen. Duurzaamheid is voor de politie vooral interessant om vanuit een breed perspectief te bekijken. Op die manier kunnen we ons op de thema’s richten met de meeste impact en kunnen thema’s elkaar ook versterken. Over de elektrische auto’s, ook daarin maken we stappen. We kijken wat er binnen de huidige contracten mogelijk is. De grootste kansen liggen natuurlijk bij nieuwe contracten, de zogenaamde natuurlijke momenten van vervanging. We werken nu een strategie uit waarbij er per voertuigcategorie wordt gekeken wanneer een verduurzaming haalbaar is. Ook willen we het gebruik van auto’s terugdringen met e-bikes, speed pedelecs et cetera. Voor een wagenpark van 15.000 voertuigen een heel karwei. Maar het mooie is dat we juist door de grote omvang van ons wagenpark en bijvoorbeeld onze vastgoedportefeuille een hele grote bijdrage kunnen leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Dat moeten we wel zorgvuldig doen en is niet altijd direct zichtbaar voor al onze collega’s. Maar daar werken we aan, want duurzame projecten gaan een steeds belangrijkere plaats innemen in onze operatie én bedrijfsvoering. In de tweede helft van dit jaar ga je er zeker meer over horen vanuit ons initiatief ‘Knooppunt Duurzaamheid’.

Reageer